עבירות ההסתה לגזענות ולאלימות - חשיבה מחדש

מחקר מדיניות 132

הביטוי כדי להגן מפני הסתה לאלימות ולגזענות? מהן ההצדקות לעבירות ההסתה? מתי ראוי, במדינה דמוקרטית, לפגוע בחופש האם עבירות ההסתה בישראל מנוסחות ונאכפות באופן המיטבי האפשרי?