תעסוקת מבוגרים בישראל: מדיניות לשילוב ולשימור בני 50+ בשוק העבודה

מחקר מדיניות 167

מה הן הסיבות לנשירה מוקדמת של מבוגרים ממעגל התעסוקה? אילו ענפי תעסוקה מתאפיינים יותר בפרישה מוקדמת של עובדות ועובדים? אילו אמצעי מדיניות נהוגים בישראל ובמדינות אחרות כדי לטפל בנשירת עובדים בגילים אלו? וכיצד השפיעה מגפת הקורונה על תעסוקת מבוגרים בישראל?