התכנית לרפורמות ביחסי עבודה

מערכת יחסי העבודה בישראל עברה תמורות דרמטיות בעשורים האחרונים. ממדינה בה שיעור העובדים המאוגדים היה מהגבוהים במדינות המערב, החל מאמצע שנות השמונים- שיעור העובדים המאוגדים והעובדים באמצעות הסכמים קיבוציים צנח צנחו באופן חד. במקביל, צמחה תופעת ההעסקה הבלתי ישירה: עובדי קבלן, עובדי חברות כוח אדם ועובדים שעתיים. לשינויים בשוק העבודה ובמבנה מערכת ייצוג העובדים השלכות עומק על רמת הביטחון התעסוקתי והכלכלי של העובדים במשק. תכנית זו מקדמת מחקר מונחה מדיניות להתמודדות עם האתגרים הללו, בשיתוף פעולה עם מטה הרפורמה בשירות הציבורי בנציבות שירות המדינה, ועם גרומים נוספים במשרדי הממשלה. זאת במטרה לסייע בשורה של תהליכים הנוגעים לשיפור המריטוקרטיה בשירות הציבורי. בין היתר, עוסקת התכנית בעיצוב מיטבי של השימוש בתמריצים על מנת לעודד התנהגויות רצויות (כגון חדשנות, מסירות), שיפור טכניקות הערכת העובדים ועוד. העבודה כוללת ניתוח נתונים קיימים, תכנון מחקרי שדה וגיבוש המלצות לתהליכי עבודה.  

 

 • תמונת ברירת מחדל

  פרופ' יותם מרגלית

  ראש התכנית (שותף)

  קראו עוד

    הוביל את פרויקט הבנק העולמי בנושא מדיניות ההשקעות של תאגידים בינלאומיים. חבר סגל בפקולטה למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב ובעל תואר דוקטור מאוניברסיטת סטנפורד. בעבר היה חבר סגל באוניברסיטת קולומביה.

 • תמונת ברירת מחדל

  פרופ' יובל פלדמן

  ראש התכנית (שותף)

  קראו עוד

  פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר־אילן וחוקר לשעבר במעבדת השחיתות ע“ש ספרא באוניברסיטת הרווארד. את עבודת הדוקטור שלו במשפטים ומדיניות חברתית עשה באוניברסיטת ברקלי.

 • תמונת ברירת מחדל

  הדר אביבי

  עוזרת מחקר

 • תמונת ברירת מחדל

  איילת הלל

  עוזרת מחקר

 • תמונת ברירת מחדל

  עומר זליבנסקי

  עוזר מחקר

 • תמונת ברירת מחדל

  רון חרמון

  עוזרת מחקר