סדרת "מחקר בדקה"

החינוך החרדי לבנים

| מאת:

לפני שש שנים נפתח החינוך הממלכתי חרדי – מוסדות חרדיים שפועלים בסטנדרט של החינוך הממלכתי הישראלי. זה עדיין בשוליים – אבל אלו ניצני שינוי

הבנים החרדים בכיתות א'-ח' לומדים במוסדות הנקראים 'חיידר', תלמוד תורה ולעיתים גם פשוט בית ספר. המכנה המשותף למוסדות אלו הוא המון לימודי קודש, מעט לימודי חול, מעט פיקוח לימודי ורמת הכשרה מוגבלת של המורים.
ועדיין – אלו מוסדות שממומנים על ידי משרד החינוך, בתקציב שמותנה בהיקף לימודי הליבה שלהם.
לפני שש שנים נפתח החינוך הממלכתי חרדי – מוסדות חרדיים שפועלים בסטנדרט של החינוך הממלכתי הישראלי. זה עדיין בשוליים – אבל אלו ניצני שינוי.

בנים חרדים בגילאי תיכון לומדים ברובם המוחלט ב"ישיבה קטנה" - מוסד המתמקד בלימודי תלמוד.
גם כאן יש מגמת שינוי: בשנים האחרונות נפתחו מוסדות אלטרנטיביים של ישיבות תיכוניות ומוסדות טכנולוגיים, שמאפשרים לנער החרדי להיבחן לבגרות או לצאת עם תעודת מקצוע.

שינויים אלו מוכיחים שאפשר להיות חלק מתוכנית הלימודים הממלכתית מבלי לפגוע בלימוד התורני.
אבל זה לא מספיק. המדינה חייבת להציב את החינוך הממלכתי החרדי כיעד, ולשאוף להגיע בתוך עשור ל 25% מאוכלוסיית התלמידים החרדים שלומדים במוסדות ממלכתיים ביסודי ובתיכון.

בנוסף לכך, יש להכין תכנית אסטרטגית סדורה לכלל החינוך החרדי לבנים הכוללת התייחסות לתכניות לימוד, ספרי לימוד עדכניים ולימודי אנגלית, מערך פיקוח וליווי צמודים, וגם – קידום הכשרה איכותית למורים החרדים, והבטחת מעמדם ותנאי העסקתם.
מדובר בתהליך מורכב וארוך טווח, שבסופו בוגרי החינוך החרדי יוכלו לצאת עם ארגז כלים מספק לשוק העבודה העתידי – מה שיקדם אותם בפרט, ואת המשק והחברה הישראלית בכלל.