הרשימה הערבית המאוחדתהרשימה הערבית המאוחדת

רשימת מיעוטים נלווית למפלגת העבודה (מפלגת לוויין). הרשימה הוקמה בעקבות איחוד בין "קידמה ופיתוח" ובין "רשימה ערבית לבדווים וכפרים", בעצמן שתי רשימות מיעוטים נלוות. התמודדה בבחירות לכנסת התשיעית (1977) וזכתה במנדט אחד. בבחירות לכנסת העשירית (1981) לא עברה את אחוז החסימה.

table
שנת בחירות קולות מושבים (מנדטים) אחוז הקולות רשימת מועמדים מצע
1981 11,590 - 0.6 המועמדים המועמדים
1977 24,185 1 1.4 המועמדים המועמדים