• שידור חי

חינוך אזרחי במערכת החינוך בישראל | הכנס השנתי של פורום דב לאוטמן 2022 למדיניות החינוך

הכנס התקיים באוניברסיטת תל אביב

 

התכנית למדיניות חינוך לדמוקרטיה במכון הישראלי לדמוקרטיה בהובלתה של ד"ר תמי הופמן פתחה במהלך רחב לקידום מדיניות חינוך אזרחי במערכת החינוך.
השלב הראשון של מהלך זה התקיים ב2020 ובו נוסח מסמך עקרונות לקידום חינוך אזרחי וחינוך לדמוקרטיה שהיו שותפים לכתיבתו מגוון אנשי ונשות חינוך משלל תפקידים וקבוצות בחברה.
המסמך מדגיש את המלצות העבר בנושא זה ואת החסמים העיקריים בהקשרים השונים: מדיניות, תקציב, מבנה ארגוני, הכשרות מורים וגם השיח הציבורי והפוליטי הכללי. המלצות המסמך מתייחסות בעיקר לנושא החסמים והאפשרות להתמודד עמם.
לאורך כתיבת המסמך היה ברור שהוא עדין מתייחס למערכת החינוך הישראלית באופן רחב וכוללני ולמעט הסתייגויות פה ושם, אינו נותן מענה עמוק לחסמים שמקורם בתפיסות השונות אודות חינוך אזרחי וחינוך לדמוקרטיה במערכת החינוך.
השלב הנוכחי הוא השלב השני. לאורך שנת 2022, התכנסו 4 קבוצות עבודה: חינוך ממלכתי, חינוך ערבי, חינוך ממלכתי – דתי, חינוך חרדי. כל אחת מהן מנתה בין 4-7 אנשי ונשות חינוך מאחת ממערכות החינוך בישראל, המשקפים כל אחד מהם בעשייתם היכרות עמוקה עם הנושא ומעורבות רבת שנים בתהליכי קידום חינוך אזרחי, חינוך לדמוקרטיה וחיים משותפים. את כל אחת מהקבוצות הובילו יושבי ראש מן הקבוצה החברתית.
מטרת הקבוצות הייתה לנסח מסמך מדיניות המתאר את האתגרים המרכזיים הייחודיים לקבוצה לקידום חינוך אזרחי וחינוך לדמוקרטיה ללא פילטרים, ולצד זאת להציע צעדים ראשונים לקידום הנושא במרחבים שונים: מדיניות, הכשרת מורים, חינוך בלתי פורמלי ופדגוגיה.
הניירות הם צעד ראשון בתהליך שמטרתו לחשוב מחדש על האפשרות לקיים ליבה אזרחית דמוקרטית משותפת לכלל הקבוצות בחברה הישראלית. מטרה זו לא יכולה לדלג מעל המשוכה של הקשיים הייחודיים לכל קבוצה שלא לומר "כאבי הבטן" שהיא מביאה עמה לשולחן. רק דרך הנכחה של המחלוקות, חשיפה של הנחות המוצא, אפשר להתקדם. , אחרת, כל מהלך אחר דינו להיכשל.

 

לצפייה בכנס המלא

 

סקר דעת קהל שהוצג בכנס

 

1. לדעתך, האם נכון או לא נכון שבבית הספר התיכון ידונו המורים עם התלמידים בנושאים אקטואליים שיש עליהם מחלוקות ציבוריות, כגון פיסקת ההתגברות או הפרדה בין גברים לנשים?

 

2. לדעתך, איזו משתי האפשרויות עדיפה:

 

3. באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים עם ההיגד הבא: חינוך לערכים דמוקרטיים בגיל צעיר יכול לתרום להישגים במקצועות הלימוד השונים