חינוך אזרחי במערכת החינוך בישראל | החינוך הממלכתי-דתי

כנס דב לאוטמן למדיניות החינוך 2022

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה | מקוון
  • מספר עמודים: 14 עמ’
  • מרכז: המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים

מסמך זה עוסק באתגר החינוך האזרחי והחינוך לדמוקרטיה במערכת החינוך הממלכתית־דתית (להלן, חמ"ד). במסמך ייסקרו מאפיינים מרכזיים של החינוך האזרחי והחינוך לדמוקרטיה במדיניות החמ"ד, יוצגו החסמים הבולטים באפשרות לקדם חינוך זה ויועלו המלצות אופרטיביות לקידום הנושא במסגרת החמ"ד. מסמך זה נכתב במקביל לכתיבת מסמכים העוסקים במגזרי החינוך האחרים. מהלך גיבוש מדיניות בנושא הטמעת חינוך אזרחי וחינוך לדמוקרטיה במערכת החינוך החל בעקבות כתיבה ופרסום של מסמך העקרונות "חינוך אזרחי וחינוך לדמוקרטיה במערכת החינוך" (הופמן, 2020), והוא ממשיך בהובלת המכון הישראלי לדמוקרטיה וקרן לאוטמן. את המסמך הזה ניסחו אנשי ונשות חינוך ממערכת החינוך המייצגת את הציונות הדתית (החמ"ד) הממלאים תפקידים שונים במערכת החינוך ועוסקים שנים רבות בהוראה, בהכשרת מורים ובחברה אזרחית בציונות הדתית.