חינוך אזרחי במערכת החינוך בישראל | החינוך הערבי

כנס דב לאוטמן למדיניות החינוך 2022

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה | מקוון
  • מספר עמודים: 14 עמ’
  • מרכז: המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים

מסמך זה עוסק באתגר החינוך האזרחי והחינוך לדמוקרטיה במערכת החינוך הערבית בישראל. במסמך ייסקרו מאפיינים מרכזיים של מערכת החינוך בחברה הערבית, יוצגו החסמים הבולטים המקשים על קידום החינוך האזרחי והחינוך לדמוקרטיה במערכת זו, ויועלו המלצות להתמודדות עימם.

מסמך זה נכתב במקביל לכתיבת מסמכים העוסקים במגזרי החינוך האחרים. מהלך גיבוש מדיניות בנושא הטמעת חינוך אזרחי וחינוך לדמוקרטיה במערכת החינוך החל בעקבות כתיבה ופרסום של מסמך העקרונות "חינוך אזרחי וחינוך לדמוקרטיה במערכת החינוך" (הופמן, 2020), והוא ממשיך בהובלת המכון הישראלי לדמוקרטיה וקרן לאוטמן. מסמך זה נוסח על ידי אנשי ונשות חינוך מהחברה הערבית, בעלי תפקידים שונים במערכת החינוך ומעורבים זה שנים במאמצים לשיפור החינוך בחברה הערבית ולקידום מעמדה במדינת ישראל.