חינוך אזרחי במערכת החינוך בישראל | החינוך החרדי

כנס דב לאוטמן למדיניות החינוך 2022

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה | מקוון
  • מספר עמודים: 14 עמ’
  • מרכז: המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים

מסמך זה עוסק באתגר החינוך האזרחי והחינוך לדמוקרטיה במערכת החינוך החרדית, מתוך הכרה בגיוון ובשונות בחברה החרדית, אך גם מתוך הכרה בחשיבות הרבה שבשילוב נושא זה בחברה החרדית, בהיותה מרכיב חשוב ומרכזי בחברה הישראלית. במסמך ייסקרו מאפיינים מרכזיים של החינוך האזרחי והחינוך לדמוקרטיה במסגרת החינוך החרדי, על גווניו ומורכבותו, יוצגו החסמים הבולטים באפשרות לקדם חינוך זה ויועלו המלצות אופרטיביות לקידום הנושא, אגב התייחסות לזירות הרלוונטיות למהלך כזה. מסמך זה נכתב במקביל לכתיבתם של מסמכים העוסקים מגזרי החינוך האחרים. מהלך זה החל בעקבות כתיבה ופרסום של מסמך העקרונות "חינוך אזרחי וחינוך לדמוקרטיה במערכת החינוך" (הופמן, 2020), והוא ממשיך בהובלת המכון הישראלי לדמוקרטיה וקרן לאוטמן. את המסמך הזה ניסחו אנשי ונשות חינוך מהחברה החרדית, המייצגים תפקידים שונים במערכת החינוך ומעורבים זה שנים במאמצים לשיפור החינוך בחברה החרדית בהקשריו הקהילתיים והחברתיים.