חינוך אזרחי במערכת החינוך בישראל | החינוך הממלכתי

כנס דב לאוטמן למדיניות החינוך 2022

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה | מקוון
  • מספר עמודים: 14 עמ’
  • מרכז: המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים

מסמך עבודה זה עוסק בחינוך אזרחי ובחינוך לדמוקרטיה בחינוך הממלכתי בחברה היהודית. מסיבות דמוגרפיות, פוליטיות ואחרות לאורך השנים ניכרת מגמת צמצום במספר התלמידים הלומדים בחינוך הממלכתי היהודי, שהיה בעבר המרחב שבו למדו מרבית התלמידים. בשנת 2021 למדו רק 43% מהתלמידים בישראל במוסדות ממלכתיים יהודים. המסגרת הממלכתית הכללית מתאפיינת בהטרוגניות, היא מייצגת את כלל החברה הישראלית, על רוב השסעים הקיימים בה, לרבות יהודים ולא-יהודים. הטרוגניות זו הייתה יכולה להיות מצע טוב למפגש ולהיכרות בין זהויות שונות, אך בהיעדר מדיניות מכוונת לקידום חינוך אזרחי וחינוך לדמוקרטיה, לצד היעדר הגדרת כלים ליצירת שיח חינוכי, הסוגיות האלה כמעט שאינן מדוברות, ולרוב נתפסות כנושאים שמקומם מחוץ לחדר הכיתה. יותר מכל זרמי החינוך האחרים, החינוך הממלכתי היהודי מושפע מחילופי השרים התכופים ומחוסר היציבות הפוליטית, והוא זירת מאבק בפני עצמה למגמות השונות בחברה הישראלית.