• למוזמנים בלבד
  • שידור חי

עיונים ראשונים בפסק דין הסבירות

פרופ' סוזי נבות | דברי פתיחה - עיונים ראשונים בפסק דין הסבירות


השופטת דורית ביניש | דברי פתיחה - עיונים ראשוניים בפסק דין הסבירות


Prof. Yuval Shany and Lord David Pannick KC


עו"ד גיל גן-מור | הסמכות המכוננת במבחן בג"ץ


עו"ד עדנה הראל-פישר | הסמכות המכוננת במבחן בג"ץ


פרופ' מרדכי קרמניצר | הסמכות המכוננת במבחן בג"ץ


ד"ר מנאל תותרי-ג'ובראן | הסמכות המכוננת במבחן בג"ץ


פרופ' עמיחי כהן וד"ר ערן שמיר-בורר | על רקע המלחמה - עילת הסבירות והפעלת כוח


עו"ד ענת טהון אשכנזי | ההקשר החברתי-פוליטי של פסק דין הסבירות


יוחנן פלסנר | מהכרזת העצמאות להשלמת המפעל החוקתי - מבט אל העתידיוחנן פלסנר | סיכום - עיונים ראשוניים בפסק דין הסבירות


הכנס המלא