חוות דעת

הגבלת זכות העמידה

לקראת הדיון מחר בוועדת שרים לענייני חקיקה בהצעת החוק המבקשת להגביל כל עתירה ציבורית שאינה נוגעת באופן אישי לעותר, נשלחה חוות דעת מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה הקוראת לשרים שלא לאפשר את קידומה.

מנסחי חוות הדעת, פרופ' מרדכי קרמניצר וד"ר עמיר פוקס, מסבירים כי מדובר במהלך שיפגע בשלטון החוק ובאינטרס הציבורי באופן מובהק ואף עלול להוות פתח לשחיתות שלטונית. אם תתקבל ההצעה, יווצר מצב שלא ניתן יהיה לעתור כנגד שחיתות שלטונית, כנגד מהלכים שלטונים שאינם חוקיים או בנושאים עקרוניים של פעילות מוסדות השלטון ובנושאי זכויות אדם. כך למשל, במקרה שהיועץ המשפטי לממשלה יסגור תיק שחיתות בצורה שנראת בלתי סבירה, לא תוכל להתבצע ביקורת שיפוטית מטעם מי שאינו נפגע מהמהלך באופן ישיר.

קרמניצר ופוקס מוסיפים, כי מדובר בהצעה שחותרת תחת מהותו של שלטון החוק על ידי פגיעה בסמכותו הקריטית של בג"ץ לפקח עליו גם בנושאים שאינם נוגעים ספציפית לאדם זה או אחר.
ההצעה לוקה אף בחוסר הבנה של מהות עיקרון הפרדת רשויות. כך, טוענים מנסחיה בדברי ההסבר כי פסיקות בג"ץ בנושאים ציבוריים מפרות את עיקרון זה, בעוד שכל מהותה של הפרדת הרשויות היא בכך שבג"ץ מפקח על חוקיות קבלת ההחלטות של הרשות המבצעת.

כמו כן, מציינים החוקרים, כי בניגוד לנטען בדברי ההסבר להצעת החוק, היא איננה תואמת את המצב החוקי בדמוקרטיות רבות ברחבי העולם כגון קנדה, דרום אפריקה ורבות ממדינות אירופה, שבהן מעמדם של עותרים ציבוריים אף מבוסס במשפט המנהלי.

חוות הדעת המלאה