שיקום השירות הציבורי

ישראל נמצאת במשבר משילות עמוק עם החלשה שיטתית ומגמתית של העצמאות והמקצועיות של השירות הציבורי. אירועי הטבח של ה-7 באוקטובר וההתנהלות במלחמת "חרבות ברזל" חשפו ושמו זרקור על היותו של השירות הציבורי בישראל חלש, מסורבל, ללא יכולות תכלול ותגובתיות בזמן אמת. במסגרת פרויקט שיקום ביום שאחרי - אנחנו מרכזים את עיקרי ההמלצות, הנתונים, הסקירות והמחקרים לחיזוק השירות הציבורי.