במקצועיות ובעצמאות - חיזוק השירות הציבורי

בחירות 2019

מאז היווסדהּ של המדינה, ועל בסיס המודל הבריטי, התקבע בישראל מודל של שירות ציבורי מקצועי ועצמאי: השר הוא קובע המדיניות, והפקידות המקצועית והעצמאית משרתת את האינטרס הציבורי ומסייעת לשר להוציא לפועל את מדיניותו במסגרת החוק. בתקופת כהונתה של הממשלה האחרונה היינו עדים לניסיונות רבים לשנות את המודל הזה ואגב כך לכרסם בעצמאות ובמקצועיות של שירות המדינה ולהרחיב את הפוליטיזציה שלו.