אנשי ציבור וזכות השתיקה

הצעה לסדר 36

מדי כמה שנים עולה לכותרות מקרה של איש או אשת ציבור ששמרו על זכות השתיקה בחקירה משטרתית המתנהלת כנגדם, ובעקבותיו מתעוררת השאלה: האם ראוי שאנשי ציבור יעשו שימוש בזכות השתיקה בחקירה הנוגעת לתפקידם הציבורי? מורת הרוח הציבורית שמאפיינת את השיח בנושא מקורה במתח השורר בין החובות הציבוריות המוטלות על אנשי ציבור לבין זכות השתיקה שמוקנית להם כחשודים. מצד אחד, הסירוב לתת דין וחשבון על האופן שבו בוצעה השליחות הציבורית אינו עולה בקנה אחד עם האחריות הציבורית הנגזרת ממנה; ומצד שני, החיסיון מפני הפללה עצמית – וזכות השתיקה בפרט – הם רכיבים חיוניים של הזכות להליך הוגן ויש להם תפקיד חשוב בהגנה על זכויות חשודים באשר הם. בעמודים הבאים נבקש לאפיין את המתח האמור ולתור אחר פתרון מאוזן לבעיות שהוא מעורר.