צוות המכון הישראלי לדמוקרטיה
להורדת התמונה

פרופ' מרדכי קרמניצר

עמית בכיר בתוכנית להגנה על ערכים ומוסדות דמוקרטיים ובתוכנית לאתיקה שלטונית ומאבק בשחיתות

כיהן בכמה ועדות ממשלתיות, בכללן: הוועדה לטיפול מערכתי באלימות שוטרים, הוועדה לבחינת לימודי האזרחות בישראל, הוועדה לטיפול מערכתי במשמעת בשירות המדינה, הוועדה לעניין הרשעה על סמך הודאה ולעניין משפט חוזר והוועדה הציבורית לבחינת מדיניות הענישה והטיפול בעבריינים.
ב־2007 עמד בראש הצוות שמינה שר המשפטים לבחינת יסודות עבֵרות ההמתה.

תחומי מומחיות:

משפט פלילי, משפט ציבורי (חוקתי ומינהלי), משפט צבאי, זכויות אדם, חינוך לדמוקרטיה (אזרחות), ביטחון ודמוקרטיה, יחסי יהודים־ערבים, שחיתות שלטונית, מידתיות. 
פרופ‘ קרמניצר הוא פרופסור (אמריטוס) בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, לשעבר דיקן הפקולטה ונשיא מועצת העיתונות.

תמונה: עודד אנטמן

מאמרים ספרים

פרסומים אחרונים מאת פרופ' מרדכי קרמניצר

ספרים מאת פרופ' מרדכי קרמניצר