התוכנית לאתיקה שלטונית ומאבק בשחיתות

בשחיתות שלטונית יש כדי לפגוע בטובת הציבור, באינטרסים ציבוריים חיוניים ובשוויון ההזדמנויות; שחיתות שלטונית סותרת את חובת הנאמנות של נבחרי הציבור ומשרתיו לציבור עצמו; קיומה פוגע בלכידות החברתית, באיכות החיים של אזרחי המדינה ותושביה ובצמיחה הכלכלית; היא מחבלת באמון הציבור במוסדות השלטון ובשיטה הדמוקרטית.

התכנית למאבק בשחיתות השלטונית שמה לה כמטרה לברר מופעים של שחיתות שלטונית בישראל, את דימוייה והבנת הנזקים הכרוכים בה לציבור הרחב, לבחון את דפוסי ההתנהלות שמאפשרים קיום של שחיתות שלטונית ולהמליץ בדבר הדרכים שבהן ניתן לקדם את המאבק בשחיתות שלטונית ואת מניעתה. הגם שמדובר באתגר מתמשך ומתמיד, הרי שיש חשיבות לבחינה מחודשת מעת לעת של התנאים להיווצרותה של שחיתות שלטונית וקיומה, על רקע פרשיות שחיתות עדכניות ובשים לב להקשר הרחב של  תהליכים פוליטיים ושינויים בממשל ובחברה הישראליים.

הדרכים לקידום המאבק בשחיתות השלטונית משלבות היבטים פליליים, משמעתיים ואתיים, נורמטיביים והתנהגותיים, מבניים וארגוניים, חינוכיים וציבוריים. פעולתה של התוכנית כרוכה באופן עמוק בקידומם ובביסוסם של עקרונות הפעולה הראויה של השירות הציבורי ובהעמקת מחויבותו לטובת הציבור, ולעקרונות של יושרה, הגינות, אתיקה, מקצוענות ושקיפות. בה בעת, יטופחו אוריינות אזרחית דמוקרטית, המחויבות לשלטון החוק וההתגייסות הציבורית למאבק בשחיתות השלטונית

את פעולתה של התכנית למאבק בשחיתות השלטונית מלווה וועדת היגוי בראשותה של כב' נשיאת בית המשפט העליון בדימוס, גב' דורית ביניש, וחברים בה מומחים בכירים ובעלי ניסיון מתחומים מגוונים ובהם תחומי המשפט, אכיפת החוק, קרימינולוגיה, סוציולוגיה וביקורת המדינה.

 • תמונת ברירת מחדל

  עו"ד עדנה הראל-פישר

  ראשת התוכנית

  קראו עוד

  ednah@idi.org.il

  עדנה הראל-פישר מובילה במכון את מחקר המדיניות בנושא מימון תרבות, ממלכתיות וחופש הביטוי.

 • תמונת ברירת מחדל

  פרופ' מרדכי קרמניצר

  עמית בכיר

  קראו עוד

  תחומי מומחיות: משפט פלילי, משפט ציבורי (חוקתי ומינהלי), משפט צבאי,זכויות אדם, חינוך לדמוקרטיה (אזרחות), ביטחון ודמוקרטיה, יחסי יהודים־ערבים, שחיתות שלטונית, מידתיות.

 • תמונת ברירת מחדל

  נתן מיליקובסקי

  חוקר

  קראו עוד

  natan@idi.org.il

‏‏רשימת חברי ועדת ההיגוי לתוכנית המאבק בשחיתות שלטונית

 • יו"ר הוועדה - נשיאת בית המשפט העליון בדימוס דורית ביניש | נשיאת בית המשפט העליון בדימוס.
 • עו"ד אפרת ברזילי | לשעבר מנהלת המחלקה הפלילית, פרקליטות המדינה; וסניגורית במגזר הפרטי.
 • ד"ר תמר הוסטובסקי ברנדס | מרצה בכירה, הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו.
 • עו"ד עדנה הראל פישר | עמיתת מחקר, וראשת התוכנית למאבק בשחיתות שלטונית, המכון הישראלי לדמוקרטיה.
 • פרופ' תמר הרמן | עמיתה בכירה, וראשת מרכז ויטרבי לחקר דעת קהל, המכון הישראלי לדמוקרטיה.
 • פרופ' באדי חסייסי | ראש המכון לקרימינולוגיה, האוניברסיטה העברית.
 • ניצב בדימוס מני יצחקי | ניצב בדימוס, משטרת ישראל; , חוקר במכון למחקרי ועדת בטחון לאומי INSS.
 • עו"ד נורית ישראלי | לשעבר היועצת המשפטית של משרד מבקר המדינה.
 • עו"ד משה לדור | לשעבר פרקליט המדינה.
 • עו"ד יהושע (שוקי) למברגר | לשעבר משנה לפרקליט המדינה (פלילי); היום סניגור, במגזר הפרטי.
 • פרופ' יובל פלדמן | עמית בכיר, המכון הישראלי לדמוקרטיה.
 • פרופ' רוני פקטור | סגן ראש המכון לקרימינולוגיה, האוניברסיטה העברית.
 • פרופ' מרדכי קרמניצר | עמית בכיר והמוביל האקדמי של התוכנית למאבק בשחיתות שלטונית, המכון הישראלי לדמוקרטיה

*מעודכן לדצמבר 2020
**מסודר ע"פ סדר הא"ב

מדד הדמוקרטיה 2023 הראה שרמת האמון הציבורית ברשויות גבוהה בהשוואה לממשלה ואף עלתה מאז תחילת המלחמה. למען שירות מיטבי לאזרח, מנהל תקין ומניעת שחיתות, על האזרחים לפעול לחזק בהן מנגנוני שקיפות ובקרה, יידוע שוטף, הנגשת מידע ושיתוף הציבור ולא לאפשר למערכותיהן לפעול מכוח האינרציה.

העימותים בין השניים בשנה האחרונה פגעו בהתנהלות רשות החברות הממשלתיות. רוזנבוים צדקה כשטענה שאמסלם שואף בגלוי לפוליטיזציה של המינויים הבכירים ברשות החברות ובחברות הממשלתיות, לצד הקידום בפועל של מינויים שבחלקם היו בלתי ראויים.

התוכנית לאתיקה שלטונית ומאבק בשחיתות שלטונית יזמה מהלך לריכוז מידע אודות המאבק בשחיתות שלטונית בישראל, ובשלב הראשון – ליצירת מאגר מתעדכן של פרשיות שחיתות שלטונית מרכזיות בתקופה שמאז שנת 2010 ועד היום.

התנהלות אמסלם ושרים נוספים בעניין רשות החברות הממשלתיות ונבחרת הדירקטורים - להעדיף מינויי מקורבים על פני מינויים ראויים של בעלי כישורים שיבטיחו יעילות של החברות הממשלתיות - משתלבת בתפיסת הממשלה שיש להחליש את כל מי שמוסמכים לאזן, לבקר או לבלום את הדרגים הנבחרים וכן להחליש גורמים מקצועיים. היא משתלבת בחקיקה נגד עילת הסבירות ונגד מערכת המשפט, שעתידה לפגוע אנושות במקצועיות של מינויים בכירים. מהלכים דומים, שביטאו פוליטיזציה של השירות הציבורי, אירעו במדינות שחוו שחיקה דמוקרטית כפולין והונגריה.

play

האם מתנות הכהונה הן שכר ראוי לעובדי ציבור שלא זכו לנחלה בארץ? האם יש חשש שהכהנים יתנו העדפה למקריבי הקרבנות הנדיבים? ומה רע בחוק המתנות המוצע כיום?
השבוע בוידיאוקאסט "פרשת הדמוקרטיה" תשוחח עו"ד שלומית רביצקי טור-פז עם עו"ד עדנה הראל פישר, ראשת התכנית לאתיקה שלטונית ולמאבק בשחיתות במכון הישראלי לדמוקרטיה' על הכהנים כעובדי ציבור ועל מתנות הכהונה.

כבר כיום יש לשרים ולח"כים אפשרות לבקש אישור לקבל מתנות ולתרומות, ככל שאינן מוענקות מתוקף היותם עובדי ציבור. הצעת החוק החדשה פרסונלית, לא מגבילה את סכום התרומות ולא קובעת מנגנון לאישור מראש ולפיקוח על השימוש בהן.

מושג הקלון נוגע להתאמתו וכשירותו של אדם שהורשע בפלילים למלא תפקידים ציבוריים. אילו בעלי תפקידים נדרשים למבחן הקלון ומי מכריע בו? כל השאלות והתשובות.

אילו נזקים טמונים בהפרת נאמנות הנבחרים והפקידים כלפי הציבור? כיצד ניתן למדוד שחיתות שלטונית ולנהל את המאבק בה? ההסבר המלא.

החקיקה המוצעת עלולה להוות פגיעה משמעותית בחופש הביטוי בישראל. הצעת החוק לא תגביר את ההזדהות על תושבי ישראל הערבים עם המדינה, אלא עלולה להוביל להתנגשויות ולמתחים מול המיעוט הערבי, לצד פגיעה במעמדה הבינלאומי של ישראל.

הרפורמה המוצעת מורכבת ומחייבת איזונים הקשורים לזכויות אדם ואינטרסים ציבוריים אשר הרגולציה והרגולטורים מופקדים עליהם. בין היתר יש לוודא שהרשות אשר מוצע להקים לא תפעל כ"רגולטור על" ולא תפגע בסמכויות הרגולטורים המקצועיים. מסיבות אלה ועוד - יש להחריג את הרפורמה מחוק ההסדרים ולנהל דיון מקצועי ורחב, בהליך חקיקה סדור וראוי

הארכת החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור פותחת פתח לדפוסים חדשים של שחיתות בתחום התכנון והבנייה ופוליטיזציה של ההליך. בין היתר, קיומן של שתי מערכות תכנון מקבילות, הרגילה והעוקפת, עלול ליצור מרוץ סמכויות בין שני המסלולים באופן המאפשר לגורמים אינטרסנטיים לנצל נקודות תורפה של גורמים בעלי סמכות

הקמת הצוות להפקת לקחים מפרשת בזק על ידי יועז הנדל, היא נקודת ציון משמעותית במאבק בשחיתות השלטונית. כעת נותר לקוות שהצוות ישמע את כל הגורמים הנוגעים בדבר, שהמסקנות וההמלצות יפורסמו ושמה שיתברר כטעון שינוי ותיקון אכן יתוקן

שמירה על אמון הציבור בכנסת מחייב בראש ובראשונה את חברי הכנסת עצמם - לקיים הליכי חקיקה באופן המבסס אמון, ולהוכיח שהם אינם פועלים לקידום אינטרסים אישיים. הענקת החסינות לח"כ חיים כץ אמש עומדת בניגוד מוחלט לכך, ומניחה את התשתית להתנהלות מושחתת של חברי כנסת נוספים

פרשת השחיתות בה מואשם ח"כ דוד ביטן משקפת בעיה מערכתית ורוחבית, בה השחיתות השלטונית מושרשרת בהווייתם של חלק מנבחרי הציבור ומערכות השלטון. רק מערכות שלטון מקצועיות, נאמנות לציבור ומחויבות כלפיו וכלפי שלטון החוק וערכיו - יבטיחו התנהלות ראויה והגונה

העשור האחרון אופיין בהתעצמות תהליכים המערערים את מעמדם של עקרונות יסוד דמוקרטיים אולם הגישה הזו, לפיה הרשויות הן חלק מהמשחק הפוליטי וכי כל מי שנאבק בשחיתות במסגרת תפקידו עושה זאת ממניעים פוליטיים, סופה להשאיר את החברה הישראלית מרוסקת וללא אפשרות להבטיח את שלטון החוק

עבירת ה"מרמה והפרת אמונים" היא אחת העבירות הנפוצות בהן מואשמים בשנים האחרונות חברי מועצות ערים וראשי ערים. למרות זאת, נוסח העבירה הוא עמום ומורכב ממשפט אחד בלבד. מצב זה, לא רק שיוצר חוסר בהירות משפטית, אלא בעיקר פוגע ביכולת להבהיר לנבחרי הציבור בדיוק היכן עובר הגבול בין התנהגות פלילית לחוקית. כפי שנעשה בעולם, גם בישראל הגיע הזמן לכתוב מחדש באופן ברור ומפורט את נוסח העבירה, ובכך לסייע במאבק בשחיתות השלטונית.

ועדות התכנון והבנייה הפכו עם השנים לכר פורה לשחיתות. זוהי לא גזירת גורל. באמצעות שיפור השקיפות, שיתוף הציבור בתהליכי האישור של פרויקטים, חיזוק עצמאותם וכוחם של שומרי הסף והקפדה על מניעת ניגודי עניינים, ניתן לטפל בתופעה ואף לשפר את עבודת הוועדות

 

 

השקת הפרסומים "מבטים על שחיתות שלטונית" ו"שחיתות והצבעה"

 • שידור חי
 • פתוח לקהל בהרשמה מראש

המכון הישראלי לדמוקרטיה בשיתוף עם קרן קונרד אדנהאור מקיימים כנס מקוון שיעסוק בשחיתות שלטונית ופופוליזם. מטרות הכנס הן ליצור מרחב לדיון אקדמי ומקצועי המשלב ידע וניסיון מקומי ובינלאומי, הצגת ידע ומחקרי מדיניות חדשים ולאפשר דיון מקצועי וציבורי בהם ולקדם המלצות מדיניות, מתוך רצון להשפיע על התפיסה של המאבק בשחיתות השלטונית ולקדמו את יישום המלצות המדיניות בקרב קובעי המדיניות, אנשי ונשות המקצוע, אקדמאיים ואקדמיות ובקרב הקהל הרחב

 • שידור חי

 

מאגר פרשיות שחיתות שלטונית לשנים 2023-2010

מאת: עדנה הראל-פישר, ליטל פילר, נתן מיליקובסקי

התוכנית לאתיקה שלטונית ומאבק בשחיתות שלטונית יזמה מהלך לריכוז מידע אודות המאבק בשחיתות שלטונית בישראל, ובשלב הראשון – ליצירת מאגר מתעדכן של פרשיות שחיתות שלטונית מרכזיות בתקופה שמאז שנת 2010 ועד היום.

למאגר המידע לחצו כאן