הירוקים

מפלגת הירוקים

 

הירוקים

הירוקים

נוסדה בשנת 1997

מפלגת הירוקים נוסדה ב-1997 בשאיפה להביא לידי שיפור המדיניות הסביבתית של ישראל בין היתר באמצעות עצירת הרס הסביבה, שמירה על הארץ, קידום כלכלה ירוקה, העמדת האזרח וסביבתו במרכז וחתירה לחירות אזרחית. מאז ייסודה התמודדו הירוקים בכל מערכות הבחירות לכנסת, אך מעולם לא עברו את אחוז החסימה. המפלגה זוכה להצלחה חלקית בזירה המוניציפלית, ויש לה ייצוג נכבד במועצת עיריית תל אביב וביותר מעשר רשויות נוספות.

table
שנת בחירות קולות מושבים (מנדטים) אחוז הקולות רשימת מועמדים מצע
2015 2,992 - 0.1 המועמדים המועמדים
2013 8,117 - 0.2 המועמדים המועמדים מצע מצע
2009 12,378 - 0.4 המועמדים המועמדים
2006 47,595 - 1.5 המועמדים המועמדים
2003 12,833 - 0.4 המועמדים המועמדים מצע מצע
1999 13,292 - 0.4 המועמדים המועמדים מצע מצע

פאר ויסנר