דו-שנתון דת ומדינה

נתוני השנתון, הפרשנות והמגמות נאספו ונכתבו על ידי:
ד"ר אריאל פינקלשטיין, אילה גולדברג, עו"ד שלומית רביצקי טור-פז