מדד השלום

43%: מטרת ההפגנות - הפלת רה"מ

| מאת:

על פי נתוני מדד השלום של המכון הישראלי לדמוקרטיה ואוניברסיטת תל אביב חלק גדול בציבור סבור שמטרת ההפגנות בתל אביב היא הפלת שלטון נתניהו בעוד שהרוב הביעו אמון בעבודת המשטרה והיועמ"ש. בנוסף יותר ממחצית סבורים שהכרזת טראמפ על י-ם תרמה לאינטרס הישראלי.

להלן עיקרי הממצאים:

שחיתות או פוליטיקה: הציבור הישראלי חצוי בשאלה, מהי מטרת ההפגנות כנגד השחיתות: 43%, סבורים שהמפגינים רוצים להוריד את נתניהו מהשלטון, 21% חושבים שהמפגינים יוצאים באמת למאבק בשחיתות ו-26.5% חושבים שמדובר בשילוב של שתי המטרות. גם בין המחנות הפוליטיים קיימת מחלוקת: 43% בשמאל סבורים שהמפגינים פועלים כדי להילחם בשחיתות, במרכז רבע סבורים כך ובימין רק 12%. 6.5% מהישראלים (5.5% מהיהודים ו-12% מהערבים), דיווחו שלקחו חלק בהפגנות. בהקשר זה, רוב הציבור (60%) סומך על מקצועיות המשטרה בניהול חקירות נתניהו, כמו גם על מקצועיותו של היועץ המשפטי לממשלה (57.5%).

הפיטורים בטבע: למעלה ממחצית מהציבור (53% לעומת 36.5% שסבורים הפוך) סבור גם היום, שהמדינה פעלה נכון כשהעניקה בעבר לטבע הקלות מס, בכדי שתרחיב את פעילותה בישראל, למרות שהיא חברה פרטית. 58% סבורים שטוב תעשה המדינה אם תתמקד כעת במציאת מקומות עבודה חדשים לעובדים המפוטרים לעומת 19% בלבד שחושבים שהמדינה צריכה להתמקד בסיוע כספי לטבע (19%). 13% חושבים שיש לעשות את שני הדברים במקביל. קרוב למחצית מהציבור הישראלי (48.5%) סבורים שגם היום טבע היא חברה ישראלית, לעומת קצת יותר משליש (41%) שסבורים שלא.

ירושלים מחולקת: על רקע הכרזת טראמפ על ירושלים כבירת ישראל וההחלטה ההפוכה במועצת הביטחון בחודש שעבר, נמצאה הסכמה רחבה בציבור הישראלי (62%), כי ירושלים מחולקת בפועל לשתי ערים (לעומת 56% שסברו כך ב-2008 ו-49.5% שחשבו כך ב-1999). בנוגע לעתיד ירושלים, למעלה ממחצית מהציבור היהודי (52%) לעומת מיעוט זניח בלבד מהציבור הערבי (3%), סבורים כי לאחר שיהיה שלום יציב בין ישראל והפלסטינים, ירושלים צריכה להישאר מאוחדת ובירת ישראל. 20% מהיהודים (ו-3%) מהערבים סבורים שהעיר צריכה להיות מאוחדת, מלבד המקומות הקדושים לאסלאם. בקרב הערבים, 22% תומכים בכך שלאחר הסכם, ירושלים תישאר מאוחדת כבירה משותפת לשתי המדינות שיקומו (לעומת 5.5% בלבד מהיהודים) ומיעוט בלבד בקרב הערבים (10.5%) ובקרב היהודים (7%) חושבים שיש להפוך את העיר לעיר בינלאומית.

באשר להצהרת טראמפ על ירושלים: שני שליש מהציבור היהודי (65%) סבורים שההצהרה תרמה לאינטרסים הישראלים (לעומת 28% בלבד מהערבים שסבורים כך). שני שליש מהיהודים (64%), סבורים שהכרזת מועצת הביטחון של האו"ם כנגד הצהרת טראמפ, היא בגדר מילים ללא משמעות מעשית וכי היא לא תפגע באינטרסים של מדינת ישראל. בנושא זה, ישנה גם הסכמה עם הציבור הערבי, ש-56% ממנו סבורים כך.

למדד המלא.


הסקר נערך על ידי פרופ' אפרים יער מאוניברסיטת תל-אביב ופרופ' תמר הרמן מהמכון הישראלי לדמוקרטיה בין התאריכים 26 ל-27 בדצמבר 2017, בקרב 600 מרואיינים המהווים מדגם ארצי מייצג.