הודעה לעיתונות

שנתון החברה החרדית 2021: גידול במספר הגברים החרדים הפונים להשכלה גבוהה ולהכשרה טכנולוגית

| מאת:

זינוק נרשם גם במספר תלמידי הישיבות; נמשכים הפערים בענפי התעסוקה של גברים חרדים לעומת לא חרדים, והתקרבות של נשים חרדיות לנשים באוכלוסייה הכללית: 5% נשים חרדיות ו-3% גברים חרדים עבדו בהייטק

שנתון החברה החרדית של המכון הישראלי לדמוקרטיה לשנת 2021 היוצא לאור זו השנה השישית היום (ה'), סוקר את השינויים שחלו בעשורים האחרונים בחברה החרדית בתחומים מגוונים, בהם החינוך, התעסוקה, אורח החיים. פרק מיוחד הוקצה השנה לשימוש באינטרנט ובעולם הדיגיטלי (מצ"ב בהודעה נפרדת).

עורכי השנתון החרדי, ד"ר גלעד מלאך וד"ר לי כהנר, מציינים כי: "האוכלוסייה החרדית מהווה כשמינית מתושבי המדינה וממשיכה לגדול בקצב מהיר, אם כי נמוך מבעבר. בעוד מערכת החינוך וההשכלה הגבוהה לנשים חרדיות מותאמת יחסית לשוק העבודה, זו של הגברים נותרה מאחור והתוצאות ניכרות בשוק העבודה, כאשר שיעור התעסוקה של הנשים החרדיות ממשיך לעלות בהשוואה לזה של הגברים. גם ההכנסה של נשים חרדיות קרובה יותר להכנסתן של נשים יהודיות שאינן חרדיות, לעומת הכנסה נמוכה של גברים חרדים בהשוואה לגברים יהודים שאינם חרדים. הפגיעה בשיעור התעסוקה בקרב הגברים החרדים לעומת הנשים החרדיות בתקופת הקורונה הדגישה עד כמה החוסן התעסוקתי של הגברים החרדים נמוך. שנת הקורונה הראשונה (2020) הביא לעלייה בהיקף הפונים להכשרה מקצועית ואקדמית, בייחוד בקרב גברים חרדים, אך רק בשנים הקרובות נדע אם מדובר בשינוי מגמה".

להלן עיקרי הממצאים:

גודל האוכלוסייה

האוכלוסייה החרדית בישראל מונה כ־1,226,000 נפש (לעומת כ־750,000 ב־2009). חלקה גדל מ־10% ב־2009 ל־13% ב־2021, למעלה משמינית מכלל האוכלוסייה בישראל.

מערכת החינוך ועולם הישיבות

מערכת החינוך החרדית בגילאי בית-הספר מונה בשנת הלימודים תשפ"א 362,000 תלמידים, המהווים 19% מכלל התלמידים בישראל ו-25% מהחינוך העברי.

בתוך עשור חלה עלייה של ממש במספר התלמידים החרדים הנבחנים בבחינות הבגרות – גם אם אינם זכאים לתעודה – שהגיעה מ-24% ל-37% (2008-2019). באותן שנים, שיעור הזכאות לבגרות בחברה החרדית אף עלה מ־11% ל־14%, כאשר בקרב בנים חרדים הוא עומד על 5% ובקרב בנות חרדיות על 22%.

תלמידי הישיבות והאברכים:תלמידי ישיבות הם חרדים לא נשואים, ורובם המוחלט בני פחות מ-23. אברכים הם חרדים נשואים, שרובם הגדול מתמידים בלימודים ב"כולל" שנים רבות ורובם מעל לגיל 31. בשנת 2020 היה מספר תלמידי הישיבות ואברכי ה"כולל" החרדים 146,150 – עלייה של כ-5,500 תלמידים לעומת שנת 2019.

בשנת 2020 טיפס מספרם של תלמידי הישיבות ב-8.3% ועמד על 41,443 תלמידים, ייתכן עקב פיקוח חסר במתכונת הלימודים בשנת הקורונה. הגידול במספר האברכים הישראלים באותה שנה היה כ־4%, בדומה לקצב גידול האוכלוסייה החרדית. בשנה זו למדו בישראל94,322 אברכים, כאשר ל-81% מהם פטור משירות בצה"ל. 47% מן החרדים בגילאי העבודה המרכזיים (25-64) לומדים בכוללים ובישיבות.

תלמידי ישיבות ואברכים (לא כולל תלמידי חו"ל), 2020-2012

השכלה גבוהה: בשנת תשפ"א (2020/21) למדו במוסדות להשכלה גבוהה כ־14,700 סטודנטים חרדים, המהווים 4.5% מכלל הסטודנטים בישראל. לאחר גידול מוגבל בשנים האחרונות, קפץ בשנה זו מספר הסטודנטים החרדיםבקרוב ל-2,000 סטודנטים (כ-14%), כאשר הגידול בקרב הגברים החרדים היה גדול במעט מזה שבקרב הנשים החרדיות. חלק ניכר מהעלייה במספר הסטודנטים, שנרשמה גם בציבור הכללי (5.5%), אפשר לייחס למגפת הקורונה, ובשנים הקרובות נוכל לראות אם מדובר בשינוי מגמה.

הרכב הסטודנטים: 67.5% מהסטודנטים החרדים הן נשים, כאשר כ־12,100 מהסטודנטים החרדים (82%) למדו לתואר ראשון, וכ־2,600 למדו לתארים מתקדמים, רובם המכריע לתואר שני.

רוב גדול מקרב הסטודנטים החרדים לתואר ראשון למדו בשנת תש"ף (2019/20) במכללות אקדמיות (45%) ובמכללות לחינוך (24%), ומיעוטם בלבד באוניברסיטה הפתוחה (20%) ובשאר האוניברסיטאות (11%).

סטודנטיות וסטודנטים חרדים במוסדות להשכלה גבוהה, שנה"ל תש"ע-תשפ"א (2020/21-2009/10)

חלה ירידה בשיעור הסטודנטים החרדים הנושרים ממכללות אקדמיות ומהאוניברסיטאות (7.8% ו-5.4%), הדומה לנתוני סטודנטים היהודים הלא־חרדים. שיעור הסטודנטים החרדים שאינם ממשיכים לשנת לימודים שנייה גבוה מזה של הלא־חרדים (10% לעומת 7%), אך תופעה זו רווחת בעיקר במכללות לחינוך (27%), ובמרבית המקרים אינה נשירה אלא השלמת מסלול לימודים קצר על ידי סטודנטיות חרדיות.  

גיל הסטודנטים החרדים הגברים לתואר ראשון גבוה בממוצע מגיל הסטודנטים הגברים היהודים הלא־חרדים, כאשר 42% מהם הם בני 30 ומעלה. בקרב הסטודנטיות החרדיות התופעה היא הפוכה: 42% מהסטודנטיות החרדיות לתואר ראשון הן מתחת לגיל 21.

הכשרה טכנולוגית: כ־4,900 סטודנטים חרדים למדו במסלולי ההכשרה הטכנולוגיים בשנת 2020. בשנה זו, "שנת הקורונה", חלה קפיצה של 26.5% במספר הסטודנטים החרדים הגברים, אך עדיין הם מהווים כ-7% בלבד מהסטודנטים הגברים הלומדים במסלולים אלה. תוך 6 שנים, חל גידול של 54% במספר הסטודנטים החרדים במקצועות ההכשרה הטכנולוגית.   

כמחצית מהסטודנטים החרדים למדו הנדסת תוכנה (49%), ומקצועות פופולריים נוספים הם אדריכלות ועיצוב פנים (18%) והנדסה אזרחית (9%). רק כשליש (34%) מהסטודנטים החרדים להכשרה טכנולוגית הם גברים, בדומה לאחוז הגברים החרדים מבין הסטודנטים החרדים באקדמיה. הגברים החרדים לומדים בעיקר הנדסה אזרחית (36%) או הנדסת חשמל (22%). הנשים החרדיות לומדות כמעט כולן הנדסת תוכנה (62%) ואדריכלות ועיצוב פנים (21%), ומהוות 28% מכלל הסטודנטיות בישראל במסלולים אלה.

משלח יד

הבדלים גדולים בין עובדים חרדים לעובדים יהודים לא־חרדים בשנת 2020: לא ניכרת מגמת התקרבות בין ענפי הכלכלה שגברים חרדים מועסקים בהם לבין ענפי כלל האוכלוסייה היהודית, לעומת זאת ניכרת התקרבות בקרב נשים חרדיות.

פילוח מיוחד שנערך על ענף ההייטק מראה כי רק 3% מהגברים החרדים עסקו בכך, לעומת 14% מהגברים היהודים הלא־חרדים. בקרב הנשים החרדיות, הפער קטן, 5% לעומת 7% מהנשים היהודיות הלא־חרדיות. שיעור הנשים החרדיות שעוסקות בהייטק הכפיל את עצמו בין השנים 2020-2014 (מ-2.7% ל-5%).  

בקרב הגברים החרדים, קרוב לשליש (29%) הועסקו בחינוך לעומת אחוזים בודדים מהגברים היהודים הלא־חרדים (5%). רק 3% מהגברים החרדים עסקו במינהל ציבורי וביטחון לעומת 13% בקרב גברים יהודים לא חרדים. .

בקרב הנשים החרדיות, 39% הועסקו בחינוך לעומת 17% מהיהודיות הלא־חרדיות. הסיבה לכך היא בראש ובראשונה מספר הילדים הגדול באוכלוסייה החרדית, ושעות העבודה הנוחות והאפשרות לעבוד בתוך הקהילה. 23% הועסקו בתחום שירותי הבריאות, הרווחה והסעד (לעומת 19% בקרב יהודיות לא חרדיות); 3% בלבד בתחום המינהל הציבורי והביטחון – בהשוואה ל-10% מהעובדות היהודיות; וכך גם בתחום המסחר, 5% בלבד הועסקו בו לעומת 10% מהעובדות היהודיות הלא־חרדיות.

נתוני השנתון החרדי מתבססים על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרדי ורשויות ממשלה והביטוח הלאומי.