• למוזמנים בלבד

הפקת לקחים ומבט לעתיד על חוקי הבחירות

המכון הישראלי לדמוקרטיה | פינסקר 4, ירושלים

כידוע לכולנו, חוקי תעמולת הבחירות דורשים עדכון דחוף. דו"ח ועדת ביניש שהונח על שולחן הכנסת בשנת 2017 לא הוביל לתיקונים המקווים, ובינתיים נכנסה מערכת הבחירות שזה עתה הסתיימה וחידדה את הצורך בתיקונים המוצעים, אך לא רק בהם, אלא בחשיבה על הצעות נוספות שאינן נמצאות בדו"ח.
לכן, החלטנו לקיים שולחן עבודה שיעסוק בסיכום הלקחים הנובעים ממערכת הבחירות שחלפה ובהתבוננות בנושאים ובהסדרים שיש מקום להציע שינוי ושיפור שלהם. יו"ר ועדת הבחירות, כבוד השופט חנן מלצר, יפתח את הדיון, ובשולחן ישתתפו נציגי ועדת הבחירות, וכן מוזמנים מומחים מן האקדמיה, יושבי ראש ועדת בחירות לשעבר, אנשי החברה האזרחית ועותרים ציבוריים וכן נציגי משרד המשפטים והייעוץ המשפטי של הכנסת.

16:05-16:25  | תובנות בנוגע למערכת הבחירות שחלפה, על ידי כבוד השופט מלצר.

16:25-18:10 | דיון בנושא תעמולת בחירות:

 • דו"ח ביניש, ומה דחוף להכניס לתוך הצעת תיקון חוק הבחירות (דרכי תעמולה), גם לגבי מדיה מסורתית.
 • מה יש להוסיף על המלצות הדו"ח:
  שקיפות, הטעיה וסימון של תעמולה במרחב הדיגיטלי;
  היש צורך לטפל באמצעות אסדרה בהשפעה זרה והשפעה מקומית על הבחירות?;
  האם יש צורך במחקר מקדים בנוגע למדידת השפעה?;
  הזכות לפרטיות ותעמולת בחירות (מסרונים, מסנג'ר, מאגרי מידע והשפעה על אוטונומיה של בוחרים);
  אסדרה של טכנולוגיות או שירותים ספציפיים כמו וואטסאפ וקבוצות פייסבוק סגורות; תעמולה אנונימית ואסדרתה.
 • הקמת צוות חקירה שיפעל בכפוף ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, יתרונותיו וחסרונותיו;
  יצירת שולחן משותף של ועדת הבחירות עם ארגוני הביטחון להתמודדות עם ניסיונות השפעה על הבחירות, בין השאר במרחב הדיגיטלי;
  לגיטימציה למתן צווים לפלטפורמות האינטרנט הגדולות.

18:15-19:30 | דיון בנושא שוויון בבחירות:

 • עדכון הסדרים הנוגעים לסטריליזציה של אזור ההצבעה והבטחת הנגישות השווה לבחור.
 • תפקידה הפוליטי של ועדת הבחירות בהקשר של פסילת רשימות.