מתחייבים לבחירות הוגנות ברשת

יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, הוא הראשון שחתם על האמנה לבחירות הוגנות של המכון הישראלי לדמוקרטיה, המבקשת מהמפלגות לסמן תעמולה באופן ברור ואחיד, לא לעשות שימוש בחשבונות מזויפים ברשת ולהקפיד על סימון בוטים; עוד מתחייבים חותמי האמנה לא לעשות שימוש במידע פרטי של אנשים כדי להשפיע עליהם בעזרת מניפולציה רגשית וכן לאבטח את מידע הקמפיין כולל הצפנת מסרים אישיים ואבטחת מאגרי מידע. בהמשך השבוע צפויים עוד ראשי מפלגות לחתום על האמנה

אמנה לשמירה על בחירות הוגנות

מתוך רצון לקיים תעמולת בחירות הוגנת במערכת הבחירות לכנסת ה-21 ומתוך חשש מפגיעה בהגינות הבחירות באמצעים טכנולוגיים חדשים וישנים;
אנו, נציגי המפלגות ורשימות המועמדים, החתומים על אמנה זו, מודיעים על התחייבותנו לפעול ברוח האמנה, ולקיים את תנאיה:

הטעיה, חדשות כזב (fake news) וסימון תעמולה
  • כל תעמולה מטעמנו תסומן באופן ברור ואחיד.
  • באשר לתעמולה ברשתות: לא נעשה שימוש בחשבונות מזויפים ונקפיד על סימון חשבונות המופעלים על ידי בוטים (מערכות אוטומטיות) ככאלה. לא נעשה שימוש מטעה בתוכן המדמה תעמולה לכתבות עיתונאיות בכלי תקשורת.
מיקרו טרגטינג
  • לא נעביר תעמולה אל בוחרים יחידים תוך שימוש במידע שנצבר על ידינו או על ידי כל גוף אחר, כשהמידע נוגע למצבם הרגשי, הפסיכולוגי, מצב רוחם, או נטיותיהם ההתנהגותיות.
אבטחת מידע
  • נקפיד על אבטחת המידע שאנו מייצרים, ובכלל זה תכתובות מייל, מידע אודות אנשים פרטיים שאנו מרכזים ותוכן מחשב אחר.

דברי הסבר:
הטעיה וחדשות כזב (fake news)

חלק זה עוסק במסגרות ההפצה של התעמולה. האיסור הוא על פרופילים מזויפים (בין אם באמצעות פתיחת חשבונות תוך התחזות לאנשים או למוסדות קיימים, ובין אם באמצעות התחזות לאנשים שאינם קיימים במציאות) ועל הפצת מסרים בשם מפלגות או אנשים מתחרים או בשם אמצעי תקשורת ממוסדים.
בנוסף, קיים איסור על פרסום תוכן תעמולה העלול להביא אדם סביר להניח שלא מדובר בתעמולה. כלולים כאן תוכן שיווקי בלתי מסומן בתקשורת, והצגת תכני תעמולה ברשתות החברתיות בדרך שגורמת לצרכנים לחשוב שמדובר בתוכן אישי. זאת, בין אם מדובר על ידי הפעלה אנושית של חשבונות או על ידי "בוטים".

סימון

חובת הסימון של תעמולה היא הפתרון החשוב בעתיד הנראה לעין כדי למנוע תופעות של הטעיה ופייק ניוז, וכן כדי למנוע ניצול לרעה של ניתוח מידע אודות גולשים. לפיכך קיימת חובה לסמן כל תעמולה, המופצת בכל דרך, ככזו באופן ברור ואחיד, בדרך שתאפשר לאדם סביר להבין מי עומד מאחרי התעמולה. בנוסף, נסייע לוועדת הבחירות המרכזית בהקמת "ספריה" של תעמולה כאמצעי עבורנו ועבור אחרים לדעת אלו מסרי תעמולה הפצנו ואלו הפיצו המתחרים, באילו פלטפורמות וכיצד סומנו, מיהם קהלי היעד של הקמפיינים ודרכי הטירגוט של יחידים במסגרתם.

פרטיות ומיקרו-טרגטינג

השימוש במידע פרטי על אנשים כדי להשפיע עליהם בדרכים שיוצרות מניפולציה רגשית או פסיכולוגית הוא שימוש לא הוגן וראינו את השלכותיו הרעות במערכות בחירות במדינות אחרות. איננו מתכוונים לאסור פילוח קהלים לגיטימי ומוכר, אלא רק שימוש במידע ובניתוח מידע ומאגרי מידע כדי לפנות לאדם ספציפי ולנצל יכולות השפעה פסיכולוגיות עליו.

אבטחת מידע

אבטחת מידע היא אמצעי ראשון למניעת פריצות וזליגה של מידע באופנים ובצורות לא רצויים. חשוב להקפיד על אבטחת מערכות המידע של הקמפיין, הצפנת תכתובות מייל ומסרים אישיים וגם על מאגרי המידע אודות אנשים פרטיים שיש ברשותנו.