שנתון החברה החרדית בישראל

תמונת מצב עדכנית על החברה החרדית

נתוני השנתון, הפרשנות והמגמות נאספו ונכתבו על ידי: 
ד"ר לי כהנר וד"ר גלעד מלאך