פרלמנט | גליון 4

פרלמנט במוקד

דרום אפריקה: אחדות לאומית בשחור לבן

תוצאותיהן של הבחירות שנערכו בדרום אפריקה בחודש אפריל טומנות בחובן בשורה אופטימית למדי לעתידו של תהליך הדמוקרטיזציה במדינה זו. הקונגרס הלאומי האפריקני (ה-ANC) זכה ב-63 אחוזים מסך הקולות, המעניקים לו רוב מוצק בפרלמנט החדש. אולם אין בתוצאות שהושגו רוב של שני שלישים, הדרוש ל-ANC כדי לבצע תיקונים בחוקה על דעת עצמו. לכן יהיה זקוק נלסון מנדלה לשיתוף פעולה מצד המפלגות האחרות המרכיבות את ממשלת האחדות הלאומית. מנדלה עצמו הצהיר כי הוא "מרגיש הקלה" נוכח התוצאות הללו.

הפרלמנט החדש מונה 400 חברים, מהם 300 צירים שנבחרו בבחירות ארציות יחסיות, ואילו הצירים הנותרים נבחרו על בסיס איזורי. על-פי החוקה, רשאית להשתתף בממשלת האחדות הלאומית מפלגה אשר זכתה בלפחות 5% מהקולות ברמה הארצית. החוקה אף קובעת, כי לנשיא הרפובליקה ולשני סגניו אשר נבחרים על-ידי הפרלמנט, תהינה סמכויות אקזקוטיביות רבות.

המפלגה הלאומית בראשה עומד הנשיא היוצא דה-קלרק, קיבלה עשרים אחוזים מהקולות, תוצאה שבגינה הובטחה לדה-קלרק משרת סגן נשיא שני בממשלת האחדות הלאומית, וכן מספר תיקים בהתאם לכוחה היחסי של המפלגה. הצלחתה האלקטורלית של מפלגת האינקאתה הקנתה לה זכות לתבוע שלושה תיקים בקבינט. תוצאה זו אף העניקה למנהיג הזולו בוטוליזי, שאיים כידוע לגרור את המדינה למלחמת אחים, מוצא כבוד ואפשרות ליטול חלק במשחק הפוליטי.

בנוגע למלאכת איוש התיקים בממשלה, תהו רבים אם מנהיג ה-ANC יונחה בעיקר על-ידי שיקולים של אחדות פוליטית. על-פי תוצאות הבחירות, רשאי מנדלה למנות שני שלישים מהקבינט המונה כ-30 שרים. לדברי טום לודג', מרצה למדע המדינה באוניברסיטת וויטווטרסראנד ביוהנסבורג, מתאפיינים המינויים שנעשו על-ידי מנדלה במספר אמות-מידה: "נראה כי עבר של נאמנות אישית למנהיג, שירות בשורות הראשונות של ה-ANC ונסיון ליצור איזון פוליטי הינם חשובים יותר למנדלה מאשר מיומנות מקצועית".

מאחר שהחוקה הנוכחית הינה זמנית, ישמש הפרלמנט שזה עתה נבחר אסיפה מכוננת. על הממשלה החדשה יהיה לשקוד על הכנת חוקה חדשה שתובא לאישור הפרלמנט לפני מועד הבחירות הבאות ב-1999. אולם על מנת שחוקה חדשה זו תאושרר סופית, חובה יהיה להביאה להכרעה במשאל עם.

מבין השאלות המרכזיות שהחוקה החדשה תצטרך לתת עליהן את הדעת נמנית סוגיית אופי המשטר. קשה כעת לחזות אם המעבר לדמוקרטיה יוליד מדינה פדרטיבית, מדינה אוניטרית או שילוב כלשהו של שתי התפיסות. ייתכן שהדרך הטובה ביותר להתמודד עם העימותים האתניים הפוקדים את דרום אפריקה, תהיה להעניק רמה גבוהה של אוטונומיה איזורית במסגרת מדינה אוניטרית, הנסמכת על מגילת זכויות האדם אשר תגן על המיעוטים ותמסד את עיקרון השוויון בפני החוק לכל האזרחים. כאן במקום לציין כי החוקה הזמנית כבר מעניקה רמה מוגבלת של אוטונומיה מקומית לתשעת המחוזות של הרפובליקה.

אחד ההבטים היותר מעניינים של הבחירות האחרונות קשור לחינוך בוחרים. הבעיה הקרדינלית שעמדה בפני נציבות הבחירות העצמאית ובפני כל המפלגות שהתמודדו בבחירות, היתה כיצה מלמדים את הרוב המכריע של העם, הבוחר לראשונה, את מלאכת ההצבעה. אחד המכשולים המרכזיים היו נטייתה הטבעית של האוכלוסיה הפחות משכילה לראות ברישום "איקס" על-גבי דיוקן מנהיג המפלגה המועדפת סימן לטעות במקום ביטוי לתמיכה.

מבין הרעיונות היותר יצירתיים שהועלו, יש להזכיר את גיוסם של כוכבי קולנוע וספורט שחורים מארה"ב, אם כי רבים מהם ביטלו את השתתפותם ברגע האחרון. אולם, חרף הפעלתן של תוכניות חינוכיות בהיקף רחב מימדים, לא הצליחו "המחנכים" להגיע למיליוני שחורים במדינה. רבים מפנים אצבע מאשימה כלפי נציבות הבחירות, הן בשל החלטות שנתקבלו על-ידה מבלי שתהיה לה היכולת לישמן בשטח והן בשל אי-סדרים טכניים רבים.

לסיכום, מילת המפתח היא פשרה - גם אם המדובר בפשרה מאולצת. הממשלה החדשה חייבת לתפקד תוך הסכמה מירבית מצד כל המפלגות המרכיבות אותה, ועליה ליצור את הבסיס החוקתי עליו תושתת יציבותו של המשטר המתהווה. גישה זו קיבלה, כנראה, ביטוי כבר בעת ספירת הקולות, מאחר שקיימת סברה כי התוצאות הסופיות טופלו ב"מנגנון מתקן" תוך מטרה לרצות את כל השחקנים בזירה. למרות הצלחתו של מנדלה עד עתה, יש יסוד להניח כי המעבר לדמוקרטיה יהיה רצוף קשיים, בשל העניינים החוקתיים הבלתי-פתורים, ובעקבות עשרות שנים של סנקציות כלכליות בינלאומיות.