פרלמנט בלי אופוזיציה אין דמוקרטיה (גיליון 73)

תמונת ברירת מחדל