צוות המכון הישראלי לדמוקרטיה

לילך צ'לנוב

עורכת מרכזת, הוצאה לאור

דוא"ל: lilacht@idi.org.il