צוות המכון הישראלי לדמוקרטיה

שאול הרטל

לשעבר חוקר בתכנית רפורמות בשירות הציבורי

ספרים

ספרים מאת שאול הרטל