להורדת התמונה

ד"ר ליאת נצר

חוקרת בתכנית למידתיות בקבלת החלטות שלטוניות

דוקטורנטית במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית. מחקרה עוסק בויסות רגשות בין-אישי ובין-קבוצתי ולמעשה במוטיבציות המובילות אנשים לווסת את רגשותיהם של אחרים בהקשרים דיאדיים ובין-קבוצתיים.