צוות המכון הישראלי לדמוקרטיה

ד"ר ליאת נצר

לשעבר חוקרת בתכנית למידתיות בקבלת החלטות שלטוניות