צוות המכון הישראלי לדמוקרטיה

דורית שובל

ראש תחום מינהל

דוא"ל: dorit@idi.org.il