פסיקת שופטי בג"צ בענין מתווה הגז

בניגוד לפרסומים בתקשורת, שופטי העליון לא פסלו את המתווה אלא הורו לממשלה לתקן או לאשר בחקיקה סעיף אחד העוסק ביציבות המתווה במהלך השנה הקרובה.

על פי שופטי העליון, לא יתכן שהממשלה תחתום על הסכם בו היא מתחייבת גם בשם הממשלות העתידיות בנושא מהותי וכבד משקל. בשאר הסעיפים, למשל זה העוסק בשימוש בסעיף 52 (עקיפת הממונה על ההגבלים העסקיים), לא קיבלו שופטי בית המשפט את עמדת העותרים כנגד הממשלה.

להלן טבלה המציגה כיצד הצביע כל שופט בסעיפי ההסכם העיקריים:

 להורדת הטבלה בpdf לחץ כאן 

מוגש כשירות לציבור מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה.
אין באמור להוות המלצה או חוות דעת על הפסיקה עצמה.