שומרים ומגינים על הדמוקרטיה

| מאת:

אנו בתקופה מבלבלת לדמוקרטיה. האם הדמוקרטיה חזקה מתמיד ועומדת מול כל מאתגריה? האם היא במגמת נסיגה? יש שיגידו, שבמדינת ישראל של 2018 שכחנו בכלל מה היא דמוקרטיה. נדמה, שיותר מתמיד השלטון ובעלי הכוח מנכסים לעצמם את הדמוקרטיה ומנסחים את ערכיה מחדש לטובתם ולטובת מקורביהם בלבד. גם אלה מאתנו שמתהדרים בעמדותיהם הליברליות שכחו שחופש הביטוי משמעו חופש ביטוי לכולם. נבחרי הציבור שכחו שתפקידם הוא גם להגן על המיעוט בחברה. כן, גם על אלה שלא בחרו בהם. שכחנו שלשר, גם אם הוא רוצה להיבחר שוב, אסור לעודד גזענות. שכחנו שאם אתה נבחר ציבור ותמורת כסף קידמת אינטרסים של חברים אז עברת עבירה פלילית והשחתת לא רק את עצמך. ואולי יותר מהכל, שכחנו שדמוקרטיה היא מה שמחזיק אותנו ביחד רוב – מיעוט, חילונים – דתיים, ליברלים – שמרנים, שמאל – ימין. שכחנו שאם לא נגן עליה, לא נחזיר אותה לחיינו, למערכת החינוך, למרחב הציבורי ולמערכת הפוליטית, היא לא תגן עלינו.

במרכז לערכים ומוסדות דמוקרטים אנחנו ממשיכים לשים לעצמנו למטרה לא לשכוח ולנסות ולמצוא את הדרך בתקופה מבלבלת זו. להמשיך ולקדם מדיניות של שמירה והגנה על הדמוקרטיה על כל המשתמע מכך. בשנת 2018 אנו במרכז נאבק בגל החקיקה האנטי דמוקרטית, נסייע לקדם את שילוב המגזר הערבי במוקדי קבלת החלטות, נגן על מערכת בית המשפט ועל תהליך בחירת שופטיו, נקדם את זכות הציבור למידע ונפעל לקידום חקיקה שתגן על פרטיות אזרחי המדינה באופן שמותאם למאה ה 21, נתמודד עם האתגרים הטכנולוגים שמציבה בפנינו הדמוקרטיה בעידן המודרני ונפעל נגד השחיתות. בשנה הקרובה נחזור ונטען שאין צורך להכריע אם מדינת ישראל היא יותר יהודית או יותר דמוקרטית, שהיא שניהם ושהם יכולים וצריכים לחיות ביחד זה לצד זה, ערך לצד ערך, שלובים ומשלימים. נחזיר את הדמוקרטיה ללב השיח הציבורי וללב הבמה, למקום הראוי לה.

הפעילות השוטפת שלנו, שחלקה מובא כאן ונמשיך להביא אותה לפיתחכם מפעם לפעם, תזכיר לכם ולכן שהעבודה שלנו ביחד ובשיתוף פעולה עם המגזר הציבורי והחברתי נועד להגן על הדמוקרטיה הישראלית, עלינו.

שנה אזרחית טובה מאנשי ונשות המרכז לערכים ומוסדות דמוקרטיים.