מדד השלום

העברת השגרירות האמריקאית לירושלים- צעד חיובי לאינטרס הישראלי

| מאת:

מדד השלום החודשי של המכון הישראלי לדמוקרטיה ואוניברסיטת תל-אביב, מוצא כי רוב היהודים מאמינים שהעברת השגרירות האמריקאית לירושלים, חרף מחאות הפלסטינים בנושא, היא צעד חיובי לאינטרס הישראלי. באשר לאיום האיראני- הציבור הישראלי אינו חושש שעתיד להתלקח בקרוב עימות בין ישראל לאיראן. במידה ויפרוץ הרוב גם מאמינים שישראל תנצח בו והציבור הישראלי יתמודד עם השלכותיו.

החזית הירושלמית - על רקע העברת השגרירות האמריקאית לירושלים והכרזתן של מדינות נוספות להעביר את השגרירויות שלהן לבירת ישראל, 63% מהישראלים חושבים שמדובר בתהליך שמשרת את האינטרסים הישראלים, חרף העובדה שהפלסטינים רואים בהעברת השגרירויות פגיעה קשה בהם. בקרב היהודים, מדובר על רוב גדול שסבורים שזהו תהליך טוב מבחינת האינטרס הישראלי: 68%, זאת לעומת 37% בלבד מהערבים שסבורים כך.

החזית האיראנית - (הסקר נערך לפני נאום ראש הממשלה על הנושא האירני) 47% מהישראלים סבורים שהסיכוי לעימות צבאי ישיר בעתיד הנראה לעין בין ישראל לאיראן נמוך, לעומת 40% שסבורים שקיים סיכוי גבוה. במידה ויפרוץ עימות שכזה, שני שליש (64%) סבורים שהסיכוי שישראל תנצח בו גבוה (בקרב היהודים 71% סבורים כך לעומת 27% בלבד מהערבים). כמו כן, 54.5% מאמינים שהציבור הישראלי חזק מספיק כדי להתמודד עם המחיר בנפגעים ובנזק שעשוי להיווצר מעימות עם איראן (לעומת 35.5% שאינם סבורים כך).

החזית הדרומית - 83% מהיהודים סבורים שמדיניות הירי של צה"ל בעימותים בגבול עזה בשבועות האחרונים נכונה, זאת לעומת 6% בלבד מהערבים שסבורים כך (בסך הכל 71% מהציבור סבור שהמדיניות נכונה). עוד עולה, כי רוב הישראלים (56% מכלל המדגם ו-67% מהיהודים), מתנגדים להקלות לתושבים בעזה, למשל על ידי הגמשת היכולת להכניס ולהוציא סחורות.

הסקר נערך על ידי פרופ' אפרים יער מאוניברסיטת תל-אביב ופרופ' תמר הרמן מהמכון הישראלי לדמוקרטיה בין התאריכים 24 ל-25 באפריל 2018 בקרב 600 מרואיינים המהווים מדגם ארצי מייצג.