מאמר דעה

שקיפות היועץ המשפטי לממשלה

| מאת:

מתוקף תפקידו, היועץ המשפטי לממשלה כפוף לממלכתיות ולהתנהלות תקשורתית מושכלת ומאופקת. עם זאת, עליו לספק דין וחשבון לציבור ולהפוך את פעילותו ופעילות המוסד בראשו הוא עומד לשקופה יותר, וכפועל יוצא - גם לאמינה יותר.

בכנס לציון 70 שנה להקמת פרקליטות המדינה שנערך לאחרונה, התייחס היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט לביקורת שמוטחת בו מימין ומשמאל באשר לניהול תיקי ראש הממשלה. כפי שהסביר, הוא לא יכול להודיע מתי תינתן ההכרעה בתיקים, אבל הוא יודע "שהמאמצים לעשות דה-לגיטימציה לעבודת פרקליטות המדינה, ולעבודתי שלי כמי שעומד בראש התביעה הכללית, רק ילכו ויתעצמו".

אני סבור שיש לתת יותר אשראי ליועץ המשפטי לממשלה מזה שניתן לו בימים אלה. היועץ המשפטי מוגבל ביכולת התגובה שלו לביקורת, משום שאין לו חירות לחשוף את כל הקלפים ביחס לחקירה שנמצאת בעיצומה. הרי מעבר לחשש משיבוש הליכי חקירה, פרסום יתר בשלב זה עלול להיות לא הוגן כלפי החשודים. היועץ המשפטי חייב בהתנהלות תקשורתית ממלכתית המשקפת את חובתו לפעול באופן הוגן וזהיר כשהוא מפרסם דבר מה בעניינו של מי מן הציבור שכלפיו הוא נאמן, כולל אישי ציבור.

יחד עם זאת, במובן אחד אני סבור שהיועץ המשפטי היה יכול לעשות יותר: עליו להגביר את השקיפות של מדיניותו ושל המוסד שבראשו הוא עומד.

היועץ המשפטי אינו מפרסם מטעמו דוח שנתי וגם לא מפרסם תכנית עבודה או תכנית אסטרטגית ארוכת טווח כפי שעושים מקביליו בעולם בבריטניה, ארצות הברית, קנדה, אירלנד ואוסטרליה. אמנם שקיפות חלק מהיחידות הכפופות לו השתפרה בשנים האחרונות, לאחר שבעבר היא התמצתה בדיווח לקוני במסגרת הדוח השנתי של משרד המשפטים. כך, לאחרונה, החלה פרקליטות המדינה לפרסם דוח שנתי מטעמה, מחלקת ייעוץ וחקיקה פרסמה השנה לראשונה בתולדותיה דוח חקיקה, המסכם את פעילות החקיקה של הממשלה, ויחידות הכפופות ליועץ המשפטי לממשלה מציינות בשנים האחרונות את היעדים השנתיים שלהן במסגרת תכניות העבודה של משרד המשפטים. ולמרות זאת לא נשמע קולו של היועץ המשפטי.

יש להעמיק את השקיפות כך שתהיה איכותית יותר (דיווח לפי מדדי הצלחה ארוכי טווח), רחבה יותר (לכל היחידות הכפופות ליועץ המשפטי לממשלה, לרבות מערך הייעוץ), ובעיקר שתחול גם על היועץ המשפטי לממשלה עצמו. היועץ המשפטי חייב לעמוד בפני הציבור ולהציג תכנית עבודה אסטרטגית רב-שנתית, כמו גם דוח שנתי מפורט. בדוח השנתי עליו לתת דין וחשבון לציבור על פעולותיו ועל פעולות המחלקות שבאחריותו על פי מדדים ארוכי טווח של תפוקה, הצלחה ואיכות תהליכי הניהול שהוא מנהיג בכל התחומים שעליהם הוא מופקד. במסגרת זו הוא יוכל גם לפרט, לדוגמה, מהי מדיניותו באשר לתיקים שבהם הוא מטפל באופן אישי, ומהן אמות המידה להצלחה בהם, כגון מהירות הטיפול. ניתן לפתח אמות מידה מכל תחומי העיסוק של מוסד הייעוץ המשפטי: מהירות התגובה במתן ייעוץ משפטי, שוויוניות באכיפת הדין הפלילי ומספר פסקי הדין שבהם נמתחה ביקורת אישית על פרקליטים או על עמדת היועץ המשפטי.

שקיפות רבה יותר של מוסד היועץ המשפטי לממשלה תבצר את בסיס הלגיטימציה שלו ותאפשר לו לענות לטענות כלפיו, מבלי לפגוע במאמצי החקירה בתיק כזה או אחר. דוח שנתי של היועץ המשפטי ידגיש גם את מעמדו הבלתי תלוי כרשות ציבורית הנושאת באחריות דמוקרטית בפני ציבור האזרחים. אור השמש שיאיר במסדרונות משרד המשפטים במזרח ירושלים יפיג את החששות בציבור מפני גרירת רגליים מצד אחד או מפני להיטות יתר מהצד השני. נכון, הגברת השקיפות לא תעצור חלק מהמתקפות נגדו, ובוודאי ישנם גורמים שמעוניינים מסיבותיהם בהחלשת עמוד השדרה של ראשי הפרקליטות. אך אמון הציבור הרחב התומך בשלטון החוק יתחזק ויאפיל עליהם.

פורסם לראשונה דה-מרקר.