להורדה

היועץ המשפטי לממשלה: סמכות ואחריות

מוסדות היועץ המשפטי והתביעה הכללית: עקרונות, מוסדות השוואתיים, ניתוח, ביקורת והמלצות לרפורמה

מחקר מדיניות 6

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 57 עמ’
  • מרכז: המרכז לממשל וכלכלה
  • מחיר: 45 ₪

מאמר זה הוא הראשון במחקר מקיף ומשווה הנערך ביוזמת המכון הישראלי לדמוקרטיה על היועץ המשפטי לממשלה, בנק ישראל וביקורת המדינה. לכל אחד ממוסדות אלה תפקידים מקצועיים - ייחודיים, אך שלושתם יחד מהווים מרכיבים מרכזיים במערכת הממשל.

מאמר זה הוא הראשון במחקר מקיף ומשווה הנערך ביוזמת המכון הישראלי לדמוקרטיה על היועץ המשפטי לממשלה, בנק ישראל וביקורת המדינה. לכל אחד ממוסדות אלה תפקידים מקצועיים - ייחודיים, אך שלושתם יחד מהווים מרכיבים מרכזיים במערכת הממשל.

מנקודת מבט משטרית יש לשלושת מוסדות אלה הרבה מהמשותף. בעיקר, עליהם לשמר ולחזק את הדמוקרטיה, לתפקד כ"איזונים ובלמים," להיות חשופים ציבורית, ולדווח בכנסת ובציבור על פעולותיהם. השאלות האמפיריות והתיאורטיות שמחקר זה בוחן, מנקודת מבט משווה, נוגעות במידת תרומתם של גופים אלה לדמוקרטיה והממשל בישראל, ומשמעותם לעקרונות הדמוקרטיה.

תודות

מבוא: הצגת הבעיה

פרק ראשון: דמוקרטיות ומוסדות יעוץ משפטי ותביעה כללית: מגמות כלליות

פרק שני: קריטריונים לדיון במוסדות יעוץ משפטי ותביעה כללית

עצמאות מקצועית בהפעלת שיקול דעת

שקיפות ודיווחיות ציבורית

ייצוגיות ודרכי מינוי

משילות ואפקטיביות


פרק שלישי: היועץ המשפטי לממשלה בישראל והתביעה הכללית באספקלריה השוואתית


פרק רביעי: הצעות לרפורמות

הערות