להורדת התמונה

ד"ר גיא לוריא

חוקר בתכנית להגנה על ערכים דמוקרטיים ובתכנית לרפורמות במדיה  

תחומי מומחיות:
הרשות השופטת, היועץ המשפטי לממשלה ורשויות התביעה, דיני תעמולת בחירות וצנזורה, היסטוריה של המשפט, היסטוריה של המחשבה המדינית והאזרחות.

ד“ר לוריא היה מרכז ועדת שמגר לעניין גיבוש כללי אתיקה לחברי ממשלה. נוסף על תפקידו במכון משמש גם חוקר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.

פרסומים אחרונים