סקר מיוחד

90% מהישראלים מרגישים שייכות למדינה

| מאת:

ערב יום העצמאות ה-72, 90% מהציבור הישראלי מרגיש חלק מהמדינה ובעיותיה, עליה משמעותית ביחס לעשור האחרון. וגם- 63.5% מהישראלים סבורים כי שיעור ההצלחות של המדינה עולה על שיעור הכישלונות

Flash 90

לקראת יום העצמאות תש"ף, ובעיצומו של משבר הקורונה, בדקנו האם המרואיינים מרגישים חלק ממדינת ישראל ובעיותיה, והאם לדעתם לאורך השנים היו למדינת ישראל יותר הצלחות או יותר כישלונות.

"באיזו מידה אתה מרגיש את עצמך חלק ממדינת ישראל ובעיותיה?"

  • רוב מוחלט של הציבור הישראלי מרגיש כיום חלק ממדינת ישראל ובעיותיה במידה רבה מאוד או במידה די רבה (90%). תחושה זו נכונה לציבור היהודי (92.5%), אבל - אם כי במידה נמוכה יותר - גם לציבור הערבי (77%). תוצאות מדידה זו גבוהות מכל אלה של העשור האחרון: בשנים 2014-2019 נע שיעור מי שחשו חלק מהמדינה ובעיותיה בציבור היהודי בין 83% ל-87%, ובציבור הערבים בין 35% ל-62%. אין כרגע דרך לדעת האם מדובר בהתחזקות של תחושת השייכות ושותפות הגורל בעקבות משבר הקורונה או בעליית מדרגה שתישאר גם בעתיד.

"בשבוע הבא תחגוג מדינת ישראל את יום העצמאות ה-72 באופן כללי, מה מאזן ההצלחות ואי ההצלחות שלה עד כה?"

  • רוב הציבור סבור כי שיעור ההצלחות עולה על שיעור הכישלונות (63%), 22% סבורים כי שיעור ההצלחות והכישלונות דומה, ו- 8% בלבד שהיו לישראל יותר כישלונות מהצלחות.
  • בעניין זה מצאנו הבדל משמעותי בין הציבורים היהודי והערבי: בציבור היהודי שני שלישים ציינו כי שיעור ההצלחות גבוה יותר (67%), לעומת מיעוט (44%) שהעריכו כך הציבור הערבי.
  • פילוח לפי מיקום על הרצף החרדי-חילוני (יהודים) מעלה כי בקרב הערבים פחות ממחצית ציינו כי שיעור ההצלחות עולה על הכישלונות (47%), למול רוב שחושב ששיעור ההצלחות רב יותר בשאר קבוצות ההגדרה הדתית. קבוצת הדתיים היא "המפרגנת" ביותר למדינה עם רוב עצום המייחס לה יותר הצלחות מכישלונות.

שיעור הגורסים כי לישראל היו יותר הצלחות מכישלונות (%, יהודים)

  • הן בציבור היהודי והן בציבור הערבי יותר גברים מנשים העריכו כי לישראל יותר הצלחות מכישלונות: גברים יהודים - 71%, נשים יהודיות - 63%; גברים ערבים - 54%, נשים ערביות - 35%.
  • כפי שמראה התרשים שלהלן, מי שמרגישים יותר חלק מהמדינה ובעיותיה מייחסים לה בשיעורים גבוהים יותר הצלחות בהשוואה למי שפחות מרגישים עצמם שייכים.

מאזן ההצלחות והכישלונות של ישראל, לפי המידה בה חשים חלק ממדינת ישראל ובעיותיה (%, כלל הציבור)

סקר בזק ליום העצמאות תש"ף נערך על- ידי מרכז גוטמן לחקר דעת קהל והמדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה. בסקר, שנערך באינטרנט ובטלפון (השלמות של קבוצות שאינן מיוצגות כראוי במרשתת) בין התאריכים 22-23/4/2020, רואיינו 610 איש ואשה בשפה העברית ו-152 בשפה הערבית, המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי 18 ומעלה. טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם 3.7%± ברמת ביטחון של 95%. עבודת השדה בוצעה על ידי מכון סמית בהנהלת רפי סמית. לקובץ הנתונים המלא ראו: https://dataisrael.idi.org.il