להורדה

אברהם יהושע השל

אלוהים, הומניזם ודמוקרטיה

  • שנה:
  • כריכה: חוברת מקוונת
  • מספר עמודים: 35 עמ’
  • מרכז: מרכז ג'ואן וארווין ג'ייקובס לחברה משותפת

אברהם יהושע השל, פילוסוף יהודי–אמריקני נודע וכפעיל מוביל למען זכויות האזרח. מאז ועד היום אישיותו ומורשתו מוסיפות להשפיע על החברה כולה ונהנות מהערכתם של רבים ממנהיגיה.

אברהם יהושע השל נולד ב– 1907 בוורשה ונועד להיות רבי של חסידים, כאביו, אחד מאדמו"רי רוז'ין, וכסב סבו הגדול, הרבי מאפטא, "האוהב ישראל", שאת שמו נשא. הן אביו והן אמו היו ממשפחות חסידיות מיוחסות שהנהיגו את התנועה. סבתו מצד אביו הייתה נכדתו של רבי ישראל מרוז'ין. לאחר מות בעלה הראשון, רבי אברהם יהושע השל ממז'יבוז', היא נישאה לדודהּ, הרבי מצ'ורטקוב. אביו של השל, רבי משה מרדכי, טופח בצ'ורטקוב להיות אדמו"ר ונשלח בידי הרבי להקים חצר משלו בוורשה. אמו של השל, רבקה רייזל פרלוב, הייתה נינת נכדו של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, וכך זכה השל בבר המצווה שלו להניח את התפילין של הצדיק הנודע. לאחר שאביו של השל נפטר לפני יום הולדתו העשירי, החלו החסידים להתייחס אל הנער כאדמו"ר צעיר, ובן 15 היה כאשר הוסמך לרבנות בישיבת גור בוורשה בידי רבי מנחם זמבא.

השל נפטר מן העולם ב– 1972 בניו יורק, כפילוסוף יהודי–אמריקני נודע וכפעיל מוביל למען זכויות האזרח. מאז ועד היום אישיותו ומורשתו מוסיפות להשפיע על החברה האמריקנית כולה ונהנות מהערכתם של רבים ממנהיגיה.

לחוברת המלאה