צבא התעסוקה לחרדים

מחקר מדיניות 116

  • מאת:
  • בעריכת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 136 עמ’
  • מרכז: מרכז ג'ואן וארווין ג'ייקובס לחברה משותפת
  • מחיר: 45 ₪

לנוכח חילוקי הדעות החריפים בין עמדות הרוב החילוני למיעוט החרדי, שמרבית מנהיגיו עדיין מתנגדים התנגדות עזה לשירות הצבאי, סוגיית השוויון בנטל ככל הנראה לא תבוא על פתרונה בשנים הקרובות באופן שיְרצה את אחד הציבורים בישראל. נכון לעכשיו מרבית החרדים עדיין אינם משרתים בצבא או בשירות אזרחי. מדוע, אם כן, גברים חרדים מתגייסים בכל זאת לשירות צבאי? מהן הציפיות של צעירים חרדים משירות זה, ובעיקר מהן התועלות שהם מפיקים מתפקידים שונים בצבא? האם תועלות תעסוקתיות–כלכליות משירות צבאי לגברים אלו עשויות להגביר את קצב הגיוס של האוכלוסייה החרדית לצבא?