פרק נבחר

שביל ישראל: דרכה של הישראליות החדשה-ישנה

שיתוף פעולה בין המכון להוצאת פרדס והוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה

הרכישה באמצעות הוצאת פרדס בלבד 04-8641939