ישראל 2050 - כלכלה משגשגת בסביבה מקיימת | מדדים, יעדים וחזון לפי תחומים

אנרגיה | תחבורה | מבנים וערים | תעשייה | פסולת