הערכת מדיניות בשעת משבר - מודל להפקת לקחים בעקבות משבר הקורונה

מחקר מדיניות 164

  • מאת:
  • שנה:
  • מספר עמודים: 109 עמ’
  • מרכז: המרכז לממשל וכלכלה

האם מתקיימים בישראל – בשעת חירום ובעיתות של שגרה – תהליכים סדורים של הערכת מדיניות ציבורית; האם קבלת ההחלטות ברמות הפוליטית והמינהלית מבוססת על תהליכים סדורים ועל תיאום בין השחקנים והארגונים השונים; וכיצד כל זה קשור ליכולת המשילות של מקבלי ההחלטות בישראל?