ישראל 2050 | מדדים, יעדים וחזון לפי תחומים

אנרגיה | תחבורה | מבנים וערים | תעשייה | פסולת

  • שנה:
  • כריכה: מקוון
  • מספר עמודים: 25 עמ’
  • מרכז: המרכז לממשל וכלכלה

לצד מתן ביטוי למגמות הגלובליות, תהליך קביעת היעדים בתחום האנרגיה צריך להביא בחשבון את מאפייניו הייחודיים של המשק הישראלי. ישראל היא אי אנרגטי גאו־פוליטי המאופיין בצפיפות אוכלוסייה גבוהה יחסית, בקצב גידול אוכלוסייה גבוה, במיעוט בשטחים פתוחים באזור המרכז, בעתודות גז טבעי גדולות, בפוטנציאל לייצור חשמל מאנרגיית השמש אך במיעוט אפשרויות ליצירת אנרגיה ממקורות מתחדשים אחרים.