תמחור פחמן בישראל - מסמך מדיניות

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה | מקוון
  • מספר עמודים: 140 עמ’
  • מרכז: פרויקט ההיערכות למשבר האקלים: ישראל 2050

עקרונות מתווה תמחור הפחמן המוצע בעבודה זו: גביית מס הפחמן תיושם באמצעות מנגנון מיסוי הבלו הקיים; בסקטורים התעשיה והחשמל המס יחול באופן הדרגתי במקום הבלו, עד שיושווה לגובה העלות החיצונית של פחמן בכל שנה; בסקטור התחבורה מסי הבלו בישראל גבוהים ביחס מקובל בעולם ולכן מס הפחמן יוצג כרכיב מובחן מתוך מס הבלו אבל לא יתווסף למס הבלו ולכן לא יוביל להתייקרות הדלקים