חדש

כשיהדות פוגשת מדינה

7113

כשיהדות פוגשת מדינה הוא פרויקט ייחודי. הוא ממפה, לראשונה, את שלל העמדות המתנצחות בחיינו הציבוריים באשר ליהודיותה של המדינה ואגב כך מסרטט את העושר הרעיוני המרשים הקיים היום במדינת ישראל.

הקמת מדינת ישראל היא האירוע המשמעותי ביותר בחייו של העם היהודי במאה האחרונה, ואולי אף באלפי השנים האחרונות. המפגש הייחודי והמרתק בין המדינה כארגון פוליטי מודרני לבין היהדות כתרבותו הלאומית של עם עתיק־יומין יצר את הצירוף "מדינה יהודית", מונח שנטבע כבר במגילת העצמאות ומאוחר יותר נהפך לחלק מההגדרה החוקתית של מדינת ישראל.

ואולם מהי "מדינה יהודית" ובמה היא שונה ממדינה "רגילה"? שאלה זו היא שאלת מפתח בהוויה הישראלית. העמדות השונות של בעלי המחלוקת בסוגיה — הוגי דעות, משפטנים, רבנים, פוליטיקאים וכל מי שרגיש לשירת החיים הלאומיים — מבטאות חזונות שונים למדינה, לחברה הישראלית ולעם היהודי.

כשיהדות פוגשת מדינה הוא פרויקט ייחודי. הוא ממפה, לראשונה, את שלל העמדות המתנצחות בחיינו הציבוריים באשר ליהודיותה של המדינה ואגב כך מסרטט את העושר הרעיוני המרשים הקיים היום במדינת ישראל. עושר זה ממלא את החלל שבמסורת היהודית בכל הנוגע למשמעותה ולתפקידה של המדינה, והוא נפרש כאן במלוא צבעוניותו בידי טובי המומחים. רכיבי הפולמוס בין חרדים, דתיים וחילונים בדבר הבנת תכליתו של המפעל הלאומי ומשמעותו, כמו גם המחלוקות העמוקות בתוך כל אחד מן המחנות, מתוארים בשפה שווה לכל נפש ובדרך המאפשרת דיאלוג ביניהם.

הספר נכתב במסגרת המרכז "לאום, דת ומדינה" שבמכון הישראלי לדמוקרטיה, בראשות פרופ' ידידיה צ' שטרן.

הספר ניתן לרכישה בידיעות ספרים בלבד: לחצו כאן, טל': 03-7683336/7 וכן בחנויות הספרים המובחרות.

שער ראשון: הישראלים והמדינה היהודית
ידידיה צ' שטרן

מבוא

פרק ראשון: בין גלות לתקומה: המחלוקת על סיפור המסגרת

פרק שני: בין יהדות לליברליזם: המחלוקת על המכוּונוּת התרבותית

פרק שלישי: בין יהדות לדמוקרטיה: המחלוקת על אופיו של המרחב הציבורי

פרק רביעי: בין מסורת לחילון: המחלוקת על מקומה של הדת במדינה

פרק חמישי: בין משפט לפוליטיקה: המחלוקת על דרך ההכרעה

סיכום: שונאים, סיפור אהבה


שער שני: היהדות החרדית והמדינה
בנימין בראון

מבוא

פרק ראשון: רקע — זרמים דתיים ביהדות החרדית

פרק שני: החרדיות הפרו־ציונית, שקיעתה ותחליפיה

פרק שלישי: החרדיות האנטי־ציונית הרדיקלית: בין קנאות להתמתנות יחסית

פרק רביעי: החרדיות המרכזית בצבת הפרגמטיות 

סיכום ופרספקטיבה


שער שלישי: הציונות הדתית והמדינה
קלמן נוימן

מבוא

פרק ראשון: קווים ארגוניים, חברתיים ואידאולוגיים

פרק שני: דגמים ליחסים שבין דת למדינה

פרק שלישי: תמורות בשיח הציוני־דתי: מ"ציונות דתית קלסית" ל"ציונות דתית חדשה"

פרק רביעי: תמורות ביחס למדינה בעקבות אירועים פוליטיים 

פרק חמישי: מבט נוסף ומבט לעתיד 


שער רביעי: יהדותה של מדינת ישראל בעיני אנשי רוח חילונים
גדעון כ"ץ וניר קידר

מבוא

פרק ראשון ההתנגדות למדינה יהודית

פרק שני המצדדים במדינה יהודית

סיכום 

סיום
ידידיה צ' שטרן

המחברים