משאלי עם בישראל

  • בעריכת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 78 עמ’
  • מחיר: 50 ₪

ספר זה נכתב במטרה לקדם ולהעשיר את הדיון הציבורי בסוגיית משאל העם. הספר כולל סקירה וניתוח של הניסיון שנצבר במדינות בהן נהגו לערוך משאלי עם בסוגיות שונות. מהם היתרונות והחסרונות של השימוש בכלי הכרעה זה? מהן הטכניקות השונות לביצועו של משאל עם? האם ראוי לאמצו בדמוקרטיה הישראלית?

משאל - עם הוא מכשיר דמוקרטי לקבלת החלטות, שטרם נוסה בישראל. בשנים האחרונות עלו על סדר היום הציבורי בישראל, תביעות לעריכת משאל - עם בשאלות שנויות במחלוקת דוגמת שינוי שיטת הממשל, יחסי דת ומדינה והכרעה בקשר לפשרה טריטוריאלית.

תביעות אילו שיקפו שאיפה לצאת ממלכוד של חוסר יכולת הכרעה, ומאידך אמונה בנחיצות לגיטימציה מיוחדת להכרעה בשאלות הרות גורל. במטרה לקדם ולהעשיר את הדיון הציבורי בסוגיית משאל - עם, מפרסם המכון לדמוקרטיה חוברת זו, הכוללת סקירה וניתוח של הניסיון שנצבר במדינות בהן נהגו לערוך משאלי - עם בסוגיות שונות. לאור הניסיון של מדינות אלה נערך דיון בשאלות הבאות: מהם היתרונות והחסרונות של השימוש בכלי הכרעה זה? מהן הטכניקות השונות לביצועו של משאל- עם? ומעל הכל - האם ראוי לאמצו בדמוקרטיה הישראלית?

מבוא: אריק כרמון

1. משאלי-עם בישראל: דנה אריאלי הורביץ
הקדמה
משעלי-עם - המימד התיאורטי
כמה מקרי מבחן (case studies)
משאל-עם בישראל: ההסטוריה
במקום סיכום: משאל-עם על הסכם שלום הכרוך בויתורים טריטוריאליים

2. יישום משאל-עם בישראל

הטענות כנגד השימוש במשאל-עם בדמוקרטיה הישראלית
ירון אזרחי

בעד השימוש במשאל-עם בדמוקרטיה הישראלית
ורנון בוגדנור

משאלי-עם: כלי מועדף לאישרור הסכמי שלום
חיים י. צדוק

הערות, מראי מקום וביבליוגרפיה