מינויים פוליטיים בישראל

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 72 עמ’
  • מחיר: 47 ₪

שאלת המינויים הפוליטיים מעוררת את הצורך בבירור יסודי של סוגייה מהותית בכל משטר דמוקרטי: מהו הגבול להתערבות פוליטית לגיטימית בניהול ענייני המדינה?
היכן יש להעביר את הקו המפריד בין פוליטיקה למנהל?

התפיסה הרואה בכל מינוי פוליטי מינוי פסול ומושחת נתקבלה ללא עוררין בדיון הציבורי בישראל.

די להדביק את התו המכפיש "מינוי פוליטי" על מועמד זה או אחר די לעורר סערה ולגייס התנגדות למינויו. לטענת המחבר, זוהי עדות חותכת לניצחונה של הגישה הממלכתית על הגישה התנועתית, שמשום מה לא זכתה לדוברים ולמגינים. לאיזון התמונה, ובמגמה להעשיר את הדיון הציבורי, חיבור זה בוחן את סוגיית המינויים הפוליטיים גם מזווית השקפה תנועתית, תוך שהוא משמש פה לתביעותיה הלגיטימיות.

שאלת המינויים הפוליטיים מעוררת את הצורך בבירור יסודי של סוגייה מהותית בכל משטר דמוקרטי: מהו הגבול להתערבות פוליטית לגיטימית בניהול ענייני המדינה?
היכן יש להעביר את הקו המפריד בין פוליטיקה למנהל? הניסיון במרבית המדינות הדמוקרטיות מחזק את הדרישה לערוך בחינה יסודית של שאלת מעמדו ואופיו של שירות המדינה בישראל, במקום להניח מראש את עליונותו של המודל הבריטי על- פני מתחריו.

מבוא: ד"ר אריק כרמון

הקדמה

1. פוליטיקה ומנהל: בין מפלגתיות לממלכתיות

2. בין מפלדתיות לממלכתיות: היבט משווה

3. השירות הציבורי בישראל: בין תנועתיות לממלכתיות

4. מינויים פוליטיים בשירות הציבורי בישראל

סיכום

רשימת מקורות