מבצע

לקראת פתרון ההיבט החוקתי של יחסי דת ומדינה

הכינוס הרביעי של המועצה הציבורית, יוני 2001

 • שנה:
 • כריכה: רכה
 • מספר עמודים: 267 עמ’
 • מרכז: חוקה בהסכמה
 • מחיר: 60 ₪ מחיר מבצע: 50 ₪

הספר מאגד את הפרוטוקולים מהכינוס הרביעי של המועצה הציבורית, ובו המשתתפים התמקדו בניסיון להתמודד עם סוגיית היחס בין דת למדינה במדינת ישראל, סוגיה עקרונית לשם סיום התהליך של כינון החוקה.

הספר מאגד את הפרוטוקולים מהכינוס הרביעי של המועצה הציבורית, ובו המשתתפים התמקדו בניסיון להתמודד עם סוגיית היחס בין דת למדינה במדינת ישראל, סוגיה עקרונית לשם סיום התהליך של כינון החוקה.

הדיון שיקף את הצורך בהבלטת אופייה היהודי של המדינה מתוך מתן ביטוי לכל הדתות האחרות הפעילות במדינה. בכינוס נדונו כמה נושאים: הצגת ארבע גישות ליחסי דת ומדינה; הצגת הדינמיקה בעמדות הציבור הישראלי בסוגיית יחסי דת ומדינה; הגדרת המסגרות והמודלים לדיון בהמשך הכינוס; והצגת הבעייתיות מנקודת המבט של המחוקק.

לאחר מכן נחלקו המשתתפים לשלוש קבוצות דיון, בשלושה נושאים:

 1. הפרדה של נושאי דת ומדינה מהשיח החוקתי.
 2. מתן מעמד חוקתי לזכויות אדם בתחומי דת ומדינה.
 3. מהו המעמד החוקתי של הסדרים.

מושב ראשון: לקראת הגדרה חוקתית של יחסי דת ומדינה בישראל

דברי פתיחה
ד"ר אריק כרמון, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
השופט מאיר שמגר, לשעבר נשיא בית המשפט העליון

ארבע הגישות ליחסי דת ומדינה
פרופ' ירון אזרחי, עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה
הרב מרדכי קרליץ, ראש עיריית בני ברק
ד"ר אריק כרמון, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
הרב יובל שרלו, ראש ישיבת הסדר פתח תקוה

הדינמיקה בעמדות הציבור הישראלי
פרופ' אליהוא כץ, המחלקה לתקשורת ועיתונאות, האוניברסיטה העברית בירושלים

הגדרת המסגרות לדיון
פרופ' רות גביזון, עמיתה בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה

הצגת המודלים לדיון
פרופ' ידידיה שטרן, עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה

הבעייתיות מנקודת המבט של המחוקק
ח"כ נחום לנגנטל, המפד"ל

דיון

מושב שני: קבוצות דיון

 1. בידול נושאי דת ומדינה מהשיח החוקתי
 2. מעמד חוקתי לזכויות אדם בתחומי דת ומדינה
 3. מעמד חוקתי של הסדרים ספציפיים


מושב שלישי: דיון בדרכים למימוש התהליך החוקתי

דיווח הקבוצות ודיון מסכם

תגיות:
חוקה בהסכמה