כלכלה ופוליטיקה בתקציב המדינה

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 150 עמ’
  • מחיר: 50 ₪

במוקד הספר מוגשת בחינה ביקורתית של תהליך התקצוב בישראל, סקירה של דרכי תקצוב במדינות שונות ושל רפורמות שהונהגו בהן בעשור האחרון, ולבסוף סדרת המלצות קונקרטיות להנהגת שינוי יסודי בתהליך התקצוב בישראל.

כל מדינה ניצבת בשעת הכנת התקציב השנתי בפני שתי בעיות יסוד: האחת היא המחסור, או העדר היכולת למצות את מכלול הצרכים ולהגשים את כל הרצונות של כלל התושבים. השנייה היא השונות בצרכים, ברצונות ובסדרי העדיפויות של תושבי המדינה. מכיוון שתקציב המדינה שנועד לכל אינו יכול להספיק לכל, ומכיוון שלכל אדם וגוף ארגוני רצונות משלו ובה בשעה אין הסכמה על אופן חלוקת התקציב בין ערכים ושימושים מתחרים, נזקקת כל מדינה להליך שבאמצעותו תתקבל הכרעה קולקטיבית על הקצאת משאבי המדינה.

במשטר דמוקרטי מקובל כי הדרך הלגיטימית להכריע בין ערכים מתחרים היא התהליך הפוליטי, אלא שהכרעה זו נזקקת לא רק לתפיסה אידיאולוגית מגובשת ולהכרת צרכי הציבור ומאוויו; שומה עליה להתחשב גם בהתנהגות החזויה של משתנים כלכליים.

שילוב הכרחי זה בין פוליטיקה וכלכלה בתהליך התקצוב ומשמעותו לקביעת מדיניות ציבורית בישראל הוא נושא החיבור שלפנינו.

במוקד הספר מוגשת בחינה ביקורתית של תהליך התקצוב בישראל, סקירה של דרכי תקצוב במדינות שונות ושל רפורמות שהונהגו בהן בעשור האחרון, ולבסוף סדרת המלצות קונקרטיות להנהגת שינוי יסודי בתהליך התקצוב בישראל.

הקדמה

מבוא: מי שולט בתהליך התקצוב

פרק 1: החיים על פי אגף התקציבים

פרק 2: הממשלה, הכנסת ואגף התקציבים

פרק 3 - עשור של רפורמות בתקצוב ציבורי: מבט השוואתי

פרק 4: לימוד מנסיונם של אחרים: שאלות ותשובות
אוסטרליה, ארצות הברית, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, ניו זילנד, סינגפור, ספרד, צרפת, קנדה, שבדיה

פרק 5: סיכום והמלצות