איזון בפעילות המשטרה: טרור וסדר ציבורי

סיכום תקופה ואתגרים לשנים הקרובות

פורום משטרה-חברה: מפגש ראשון

 • בעריכת:
 • שנה:
 • כריכה: רכה
 • מספר עמודים: 64 עמ’
 • מחיר: 30 ₪

סיכום הכינוס הראשון של פורום משטרה-חברה בראשות מפכ"ל המשטרה אהרונישקי לסיכום התקופה האחרונה ואופי פעילותה של המשטרה בשנים האחרונות ודיון באתגרים הניצבים בפניה בשנים הקרובות.

בתאריך כ"ג בתמוז תשס"ד, 12 ביולי 2004, נערך הכינוס הראשון של פורום משטרה-חברה בראשות רב-ניצב שלמה אהרונישקי, מפכ"ל המשטרה, לשם סיכום התקופה האחרונה אופי פעילותה של המשטרה בשנים האחרונות ודיון באתגרים הניצבים בפני משטרת ישראל בשנים הקרובות.

מאז ראשית שנות האלפיים מדינת ישראל נתונה למתקפת טרור עקובה מדם בזירת המאבק עם הפלסטינים, ומתקפה זו אילצה את משטרת ישראל לקבוע סדר עדיפויות חדש. ביצוע המשימות החדשות דרש משאבים כספיים, כוח אדם והיערכות מחודשת. המשטרה השקיעה מאמצים רבים כדי להעניק ביטחון מרבי לאזרחים, והמשימה אינה קלה. מובן שסדר העדיפויות החדש לא אפשר למשטרה לקדם את מאמציה בחיזוק כוחה ובלחימה בפשיעה.

במפגש זה של פורום משטרה-חברה נדונו השפעותיו של הטרור על פעילות המשטרה ויכולתה של המשטרה לעמוד באתגרי הפשיעה במאה העשרים ואחת ובו בזמן לקיים את הסדר הציבורי ברמה סבירה. בין השאר עלו הבעיות שהמשטרה ניצבת בפניהן וזוהו האתגרים שנכונים לה בשנים הבאות.
כמו כן המפגש סיכם את תקופה הכהונה של מפכ"ל משטרת ישראל רב-ניצב אהרונישקי -אהרונישקי סיים תקופת שירות סוערת שהטרור היה ממאפייניה העיקריים - וצוינה תחילתו של עידן חדש בראשות רב-ניצב משה קראדי.

רשימת המשתתפים

מבוא

דברי פתיחה

מושב בנושא האיזון הנדרש בפעילות המשטרה לנועח המציאות המשתנה

סקירות - פעילות המשטרה ותפקידיה

 • מודלים תיאורטים של משטרות ויישומיהם במדינות נבחרות
 • סקירות קצרות של משטרות שונות בעולם


סקירה השוואתית על מצב הפשיעה בישראל ובעולם

 • התפתחות שיעורי העבריינות בארץ בתקופות שונות
 • השוואה עם מדינות אחרות
 • סקירה על הציות לחוק בישראל


רב שיח

 1. השפעת הטרור על מאפייני הפעילות המשטרתית בראשית שנות האלפיים
  האם המשטרה אמורה לטפל בטרור והאם היא ערוכה לכך?
  השפעת הטרור על היחסים שבין המשטרה לחברה
 2. שמירת הסדר הציבורי
  סדר ציבורי ופשיעה
  תפקידיה של המשטרה הכחולה
  'הפשיעה המאורגנת', בישראל: התמודדות המשטרה בזירה המתפתחת
 3. אתגרי במשטרה בתחום הפשיעה בראשית המאה העשרים ואחת
תגיות:
משטרה